Monument voor Belgische militairen

Op de Algemene begraafplaats staat een monument voorstellende een stenen wand met daarvoor een schrijvende vrouwenfiguur. In reliëf zijn twee zwaarden en twee helmen met zwaarden en lauwertakken aangebracht. Het is bestemd voor een vijftal in Maastricht gestorven, Belgische militairen: A. Nee, H. Maurissen, J. Joesofovitsch, N. Nivelle, H. Cardinaels. De tekst erop in zowel het Nederlands als het Frans luidt: ‘1914-1918. In memoriam. Aan de Belgische soldaten overleden te Maastricht. En verder ‘Lux perpetua luceat eis’. Het eeuwige licht moge hen beschijnen.

BRON TEKST

De tekst is afkomstig uit de publicatie Tastbare herinneringen 1914-1918. Uitgave: Western Front Association Nederland , 2008 Samenstellers: Marius van Leeuwen, Alfred Staarman.

Foto: Hans van Lith

Gemeentelijke begraafplaats, Tongerseweg 292, Maastricht

Zie ook