Reportage over de Eerste Wereldoorlog en van de aanloop naar deze oorlog. 1924. EYE Film Instituut Nederland, Production company: Universal (Verenigde Staten)
Oefeningen opl., 09-06-1917 (Opname)
Beeldbank WO2, Collectie NIOD, nummer 40862

1914-1918
100 jaar

Op 10 november organiseren Eerste Wereloorlog.nu, het NIOD, de bibliotheek van het Vredespaleis, Museum Huis Doorn en de gemeente Den Haag een interdisciplinaire conferentie onder de titel: 100 Jaar vrede organiseren 1918-2018. Tijdens deze conferentie zullen sprekers zoals dr. Frans Timmermans en Prof.dr. Beatrice de Graaf stil staan bij de wijze waarop we de afgelopen 100 jaar vrede hebben georganiseerd in Nederland en in Europees verband.

INFORMATIE en AANMELDEN

Nederland in de eerste wereldoorlog

Het is in 2018 honderd jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog eindigde. Hoewel Nederland gedurende de Eerste Wereldoorlog neutraal bleef, heeft deze oorlog veel invloed gehad op talloze aspecten van het Nederlandse leven.

EersteWereldoorlog.nu vertelt het verhaal van Nederland in de jaren 1914 - 1918, van persoonlijke verhalen tot globale gebeurtenissen.

Lees het verhaal