In het kader van 100 jaar Belgenmonument

Belgische tentoonstelling met bekende en minder bekende verhalen over de Eerste Wereldoorlog: de aanslag in Sarajevo, de grote veldslagen, vreemdelingen aan het front, voedselbedeling.

Deel 1 van deze dubbelexpositie is een tentoonstelling over de Eerste Wereldoorlog: “Groote oorlog in grote lijnen’. De 25.000 inwoners van Amersfoort in 1916 vingen 19.000 Belgische vluchtelingen op. Met deze expositie wordt dit herdacht.
Deel 2 wordt gevormd door de meest treffende beelden die in 2015 gemaakt zijn van het actuele vluchtelingenvraagstuk.

Met onder andere werk van Warren Richardson en Jaco Klamer

Voor andere activiteiten die worden georganiseerd rondom 100 jaar Belgenmonument zie ook:

Expositie Belgenmonument

The concert to end all wars

Tentoonstelling Rik Wouters en Nederland

De grote oorlog van Hotel Modern