In het kader van 100 jaar Belgenmonument

Van 3 oktober 2016 tot eind januari 2017 is de expositie 100 jaar Belgenmonument; Metselen voor vrede! te zien bij Archief Eemland. Het laat zien wat er aan de bouw voorafging en hoe het monument zich door de jaren heen staande hield.

Iedere expositie van Archief Eemland wordt samengesteld door een gastcurator, aan de hand van eigen onderzoek en topstukken uit de collecties van Archief Eemland en anderen. We hebben Hans Zijlstra (auteur van het boek 100 jaar Belgenmonument in Amersfoort) gevraagd om het publiek mee te nemen in de historie van dit bijzondere monument.

100 jaar Belgenmonument

Duizenden gevluchte Belgische militairen werden tijdens de Eerste Wereldoorlog in Amersfoort opgevangen. Om deze vluchtelingen een zinvolle tijdsbesteding te geven werden er werkprojecten opgezet, zoals de bouw van het Belgenmonument. Het was een dankbetuiging voor de opvang en tegelijkertijd een leertraject voor de latere wederopbouw in België. Onder de titel 100 jaar Belgenmonument is het monument gerestaureerd en geeft de gemeente Amersfoort in het najaar van 2016, samen met de stad, invulling aan een uitgebreid cultureel en educatief programma. Met dit programma wordt niet alleen teruggekeken en herdacht, maar worden ook lijnen naar heden en toekomst getrokken. De expositie is onderdeel van dit programma én sluit aan bij de serie WO1-activiteiten in de provincie Utrecht onder het motto: Plaatsen van herinnering.

Voor andere activiteiten die worden georganiseerd rondom 100 jaar Belgenmonument zie ook:

Fototentoonstelling 'Op de vlucht'

The concert to end all wars

Tentoonstelling Rik Wouters en Nederland

De grote oorlog van Hotel Modern