Living History wordt het Historisch Festival Doorn! Na 6 edities van Living History heeft Museum Huis Doorn de opzet van het evenement aangepast.

Hierdoor wordt het een waar historisch festival voor een breed publiek. Het publiek maakt een tijdreis door alle tijdsvakken vanaf de boeren en de jagers tot aan de tijd van de computers. Niet alleen wordt er zo aansluiting gevonden bij de tijdvakken zoals het onderwijs deze aanbiedt, ook wordt de diversiteit in activiteiten interessanter voor een breed publiek. Van zelf vuur maken met vuurstenen tot de herkenning van de commodore 64, het komt allemaal aan bod.