Gevelsteen

Gevelsteen aan het oude stadhuis met daarop de tekst: ‘Huisvesting Vuur en Licht en Spys en Dranck het is voor Krygsvolck al ten beste’.(Vondel ). In erkentelijke herinnering aan de inkwartiering der kanonniers van III Cie, 2 bat. III Regiment Vestingartillerie van 6 Augustus 1914 tot 26 April 1915’.

Bron tekst

De tekst is afkomstig uit de publicatie Tastbare herinneringen 1914-1918. Uitgave: Western Front Association Nederland , 2008 Samenstellers: Marius van Leeuwen, Alfred Staarman.

Foto: Casper van Bruggen

Oude Stadhuis, Plein 1, Zwammerdam

Zie ook