Gedenkteken voor gestorven Franse vluchtelingen

Een groot aantal Franse vluchtelingen kwam via Maastricht ons land binnen. Velen stierven door de ontberingen. In 1925 werd in Maastricht een comité gevormd om een gedenkteken op te richten. Professor Huub Luns – vader van de latere minister van Buitenlandse Zaken Joseph Luns, 1911-2002 – ontwierp dit. Het bestaat uit een graftombe onder een doek, waarschijnlijk de Franse vlag, met aan het hoofdeinde een vrouwenfiguur.

Er zijn twee inscripties: ‘Op 23 Mei 1926 werd dit gedenkteken onthuld ter nagedachtenis van de vierhonderdvierenvijtig Franse burgers die als slachtoffer van den Wreeden Krijg het leven lieten in het herbergzame Nederland’, en ‘Ils s’endormaient en parlant du retour au pays’. Zij sliepen in, terwijl zij spraken over terugkeer naar hun land.

BRON TEKST

De tekst is afkomstig uit de publicatie Tastbare herinneringen 1914-1918. Uitgave: Western Front Association Nederland , 2008 Samenstellers: Marius van Leeuwen, Alfred Staarman.

Foto: Dave Bakker

Gedenkteken voor gestorven Franse vluchtelingen, St. Pietersstraat, Maastricht

Zie ook