Betonnen loopgraven

De stelling van Den Helder bestaat uit forten en werken die in de negentiende eeuw zijn aangelegd ter bescherming van de marinehaven en het Marsdiep. Fort Erfprins is, met een oppervlakte van 49 hectare het grootste fort van Nederland. Tijdens de Eerste Wereldoorlog zijn in 1916 bij fort Kijkduin betonnen werken aangelegd waaronder: 3 loopgraven van gewapend beton, 1 scherfvrij onderkomen voor manschappen, 2 dubbele mitrailleurkazematten,1 dubbele kanonkazemat en 1 kleine waarnemingspost.

Binnenzijde scherfvrij onderkomen voor manschappen bij fort Kijkduin

Vooral de betonnen loopgraven zijn uniek. Ze zijn opgetrokken uit dunwandig 12 cm dik beton en liggen met een lengte van 10 tot 12,5 meter ingegraven in het duin. De voor- en achterwanden wijken ten opzichte van elkaar iets uit. De voorwanden, gericht op het zuidoosten bevatten dertien kleine schietgaten die met een ijzeren rand zijn verstevigd. De loopgraven zijn voor de helft met gewapend beton overdekt en er zijn bergplaatsen voor munitie in gemaakt. De dubbele kanonkazemat bood plaats aan twee kanonnen van 10 cm brons. De frontwanddikte bedraagt 110 cm beton.

Een schietgat met ijzeren rand in experimentele loopgraaf bij fort Kijkduin

BRON

  • Historische verdedigingswerken in Noord-Holland 1915-1940. Uitgave Provinciaal Bestuur van Noord-Holland. Haarlem 1990
  • www.fortendenhelder.nl

BRON TEKST

De tekst is afkomstig uit de publicatie Tastbare herinneringen 1914-1918. Uitgave: Western Front Association Nederland , 2008 Samenstellers: Marius van Leeuwen, Alfred Staarman.

Foto's: Marius van Leeuwen

Fort Kijkduin, Verhuellplein 1, Den Helder

Fort Erfprins, Fortweg, Den Helder

De langste bomvrije kazerne van Nederland (283 m) in fort Erfprins

Zie ook