Op de Ederheide staat een monument, opgebouwd uit brokken steen, ter herinnering aan het Belgische vluchtelingenkamp dat hier in de Eerste Wereldoorlog stond. Op de sokkel staat: ‘Belgische Vluchtelingenkamp V.O.E. 1914-1918. – Deze zwerfsteen in Ede doet ons denken aan het verleden’.

Bron tekst

De tekst is afkomstig uit de publicatie Tastbare herinneringen 1914-1918. Uitgave: Western Front Association Nederland , 2008 Samenstellers: Marius van Leeuwen, Alfred Staarman.

Foto: Hans van Lith

Belgisch monument, Ederheide, Ede

Zie ook