De Belgische beeldhouwer
Albert Termote vervaardigde in 1923 een bronzen beeldengroep. Deze herinnert aan
de zeshonderd inwoners van Antwerpen die in 1914 voor de Duitsers op de vlucht
sloegen en in Enschede onderdak vonden. De laatsten keerden pas in januari 1918
naar België terug. De inscriptie is ongeveer gelijkluidend aan deze uitleg.

Bron tekst

De tekst is afkomstig uit de publicatie Tastbare herinneringen 1914-1918. Uitgave: Western Front Association Nederland , 2008 Samenstellers: Marius van Leeuwen, Alfred Staarman.

Foto: Marius van Leeuwen

Beeldengroep voor Vlaamse vluchtelingen, Lochemspark, Hengelosestraat, Enschede

Zie ook