Kijk voor meer informatie op de website

“Krieg 14-16” is een muzikaal project over de Eerste Wereldoorlog vanuit Duits perspectief. Vanuit mijn eigen familiehistorie heb ik getracht een muzikaal beeld te creëren van het verhaal dat de Duitse soldaten en hun familieleden hebben achtergelaten in gedichten, memoires en romans. Er zijn circa 16 stukken waarin ik een aantal indringende Duitse gedichten uit de eerste wereldoorlog voorzie van eigen muzikale composities. De gedichten worden door diverse Duitse zangers en zangeressen gezongen/voorgedragen. Ook zoek ik kunstenaars/vormgevers om illustraties bij de stukken te maken die het muzikale beeld kracht bij zetten.

Tijdens mijn jeugd raakte ik door de verhalen van mijn vader over zijn Duitse moeder en haar familie gefascineerd door de Eerste Wereldoorlog. Volgens mijn vader had zijn moeder een aantal broers verloren tijdens deze oorlog. Hierdoor zou zij een hysterica zou zijn geworden. Ik begon me te verdiepen in deze oorlog en bezocht de verschillende slagvelden in Europa. Ook probeerde ik de graven te zoeken van deze jongens. Bij het overlijden van mijn vader kwam een bidprentje van een van de broers boven water. Ik kon toen aan de hand van de gegevens nauwkeurig achterhalen waar hij geweest was en bij welke slag hij is gesneuveld. Dit maakte alles voor mij nog tastbaarder. Als musicus speelde ik met het idee iets te doen met de gevonden geschiedenis. Ik besloot dat ik in 2016, honderd jaar na het sterven van deze oudoom, een cd/lp uit zou brengen.

Het doel van dit project voor mij is mijn vergeten familiehistorie een nagedachtenis te geven.En daarnaast wil ik de Eerste Wereldoorlog vanuit het perspectief van de Duitse dichters in Nederland meer bekendheid te geven.Ook het universele leed dat de oorlog teweeg brengt wil ik door middel van de gekozen gedichten belichten aangezien de periode van de eerste wereldoorlog diepe sporen heeft achtergelaten in de Europese geschiedenis. Ik heb daarom gekozen om zowel de (dadaïstische) anti oorlog poëzie als de meer patriottische werken uit die tijd te gebruiken.

De muziek kenmerkt zich door een mengeling van rock, folk en ‘alternative’ waarbij de gitaar een belangrijke rol speelt. Ik tracht hierbij aan te sluiten bij de thematiek en stijl van de gedichten en tegelijkertijd een eigen sound te creëren.Ik heb contact gezocht met verschillende Duitse zangers en zangeressen om de stukken in te zingen en spreken om het geheel de authenticiteit te geven die volgens mij nodig is. Uiteindelijk wil dit uitgeven het liefst natuurlijk ook in Duitsland onder de aandacht brengen. Ik wil daarbij ook kijken welke mogelijkheden er zijn tot het uitvoeren van het werk.

Contact

Hendrik Jan Vermeulen
hjlcvermeulen@gmail.com