Je kennis verdiepen, of onderzoek doen naar de Eerste Wereldoorlog? Hier vind je uitvoerige thematische literatuurlijsten.

Ga direct naar thema:
Economie
Internationale betrekkingen en neutraliteitshandhaving
Leger en mobilisatie
Media, cultuur en publiek debat
Openbare orde
Overheid, politiek en pacifisme
Religie
Vluchtelingen en geïnterneerden
Lokale geschiedenis

Lijsten samengesteld door Pauline Onderwater, tot 2014 verbonden aan Stichting 100 jaar Nederland en WO1. Aanvullingen of vragen? Mail ons op info@eerstewereldoorlog.nu

Economie

Titels over financiën, handel, koopvaardij en zeevisserij.

Bonger, W.A., Vermogen en inkomen in Nederland gedurende den oorlogstijd (1913-1920) (Amsterdam: Ontwikkeling, 1923)

Bückman, L., ‘Distributiejaren’, in: W.G. de Bas, Gedenkboek 1898-1923 uitgegeven ter gelegenheid van het zilveren regeringsfeest van Hare Majesteit Wilhelmina der Nederlanden, op 6 September 1923 (Voorschoten, 1923) 575-584. Ook verschenen op: www.wereldoorlog1418.nl/levensmiddelendistributie/index.html

Flier, M.J., The Netherlands and the world war. Studies in the war history of a neutral. Part 1: War finances in the Netherlands up to 1918 (Oxford: Oxford University Press, 1923)

Frey, Marc, 'Deutsche Finanzinteressen in den Vereinigten Staaten und den Niederlanden im Ersten Weltkrieg', in: Militärgeschichtliche Mitteilungen, vol. 53 (1994) p. 327-353.

Frey, Marc, 'Trade, ships and the neutrality of the Netherlands in the First World War', in: The International History Review, vol. 19 (1997) p. 541-562
Te bestellen op: www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/07075332.1997.9640796

Frey, Marc, Der Erste Weltkrieg und der Niederlande. Ein neutrales Land im politischen und wirtschaftlichen Kalkül der Kriegsgegner (Berlijn: Akademie Verlag, 1998)

Frey, Marc, 'Die Niederlande als transatlantischer Vermittler, 1914-1920', in: Ragnhild Fiebig-Von Hase e.a. (red.), Zwei Wege in die Moderne. Aspekte der deutsch-amerikanischen Beziehungen 1900-1918 (Trier: Wissenschaftlicher Verlag, 1998) p. 177-197

Frey, Marc, 'Kriegsziele, Politik und Wirtschaft. Deutschland und die Niederlande im Ersten Weltkrieg', in: Jahrbuch - Zentrum für Niederlande-Studien, vol. 9 (1998) p. 175-193

Frey, Marc, 'Deutsch-niederländische Wirtschaftsbeziehungen im Ersten Weltkrieg 1914-1918', in: Deutsch-niederländische Beziehungen in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft : IV. Symposium, 27./28. November 1998 in Berlin (Berlijn, 1999) p. 95-113

Gaaff, A., 'Financiering van de Eerste Wereldoorlog. Vier jaar vechten op krediet' (Soesterberg / Aspekt, 2015)

Gieling, W., ‘Een paard over de grens. Smokkel tijdens de Eerste Wereldoorlog’, in: J.H.J. Andriessen, M. Ros & P. Pierik (red.), De Grote Oorlog - kroniek 1914-1918. Essays over de Eerste Wereldoorlog. Deel 11 (Soesterberg 2006) 119-158

Gouda, D.J., De Nederlandse zeevisserij tijdens de Eerste Wereldoorlog 1914-1918 (Haarlem: Schuyt, 1978)
Mogelijk nog te vinden bij antiquariaten.

Hoogendijk, J.H. en J.F.L. de Balbian Verster (red.), De Nederlandsche Koopvaardij in den Oorlogstijd (1914-1918) (Amsterdam: Van Holkema & Warendorf, 1930)

Japikse, N., Die Stellung Hollands im Weltkrieg: politisch und wirtschaftlich (Den Haag / Gotha, 1921)

Jong, Herman de, 'Between the devil and the deep blue sea: the Dutch economy during World War I', in: Stephen Broadberry en Mark Harrison (red.), The Economics of World War I (New York: Cambridge University Press, 2005) p. 137-168

Kam, Erik van der, 'De introductie van een hulpmunt. De zilverbons uit 1914', in: Holland. Regionaal-historisch tijdschrift, volume 42 (2010), afl. 3, p. 257-269
Beschikbaar op: www.tijdschriftholland.nl/wpcontent/uploads/Holland2010_3web.pdf

Kammelar, Rob, 'Schaarste aan zeep in Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog 1914 -1918', op: www.wereldoorlog1418.nl/zeepschaarste/index.html

Kamp, Robert, De kolenvoorziening van Nederland gedurende de Eerste Wereldoorlog (Amsterdam: Het Parool, 1968)
Mogelijk bij antiquariaten te vinden.

Klein, P.W., 'Krasse tijden. De economische en sociale situatie in Nederland gedurende de laatste oorlogsjaren', in: R.L. Schuursma e.a. (red.), 14-18. De Eerste Wereldoorlog. Deel 10 (Amsterdam: Uitgeverij Amsterdam Boek, 1975/1976) p. 1812-1818

Klemann, Hein A.M., 'Ontwikkeling door isolement. De Nederlandse economie 1914-1918', in: Kraaijestein, Martin (red.), Wankel evenwicht. Neutraal Nederland en de Eerste Wereldoorlog (Soesterberg: Aspekt, 2007) p. 271-309

Kruizinga, S., ‘Onzijdig maar niet neutraal. Nederland, Groot-Brittannië en de Nederlandsche overzee trustmaatschappij in 1914’, in: Andriessen, J.H.J., Ros, M. & Pierik, P. (red.), De Grote Oorlog - kroniek 1914-1918. Essays over de Eerste Wereldoorlog. Deel 10 (Soesterberg: Aspekt, 2005) p. 97-121

Kruizinga, Samuël, 'Neutrality in the balance. The origin of the 'Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij (N.O.T.)', in: Leidschrift. Historisch Tijdschrift, vol. 20 (2005) afl. 3, p. 57-82
Beschikbaar op: leidschrift.nl/nl/archief/203-duitsland-en-de-eerste-wereldoorlog/neutrality-in-the-balance-the-origin-of-the-nederlandsche-overzee-trustmaatschappij-not

Kruizinga, Samuël, 'Bankier, handelaar en redder van het vaderland', Nationaal Archief Magazine no. 3 (2009) p. 18-19

Kruizinga, C., 'Zakenman in oorlogstijd. C.J.K. van Aalst en de Eerste Wereldoorlog', in: Geschiedenis Magazine (2010) afl. 1, p. 31-35
Indien beschikbaar na te bestellen via: www.geschiedenismagazine.nl/lossenummers_bestel.asp

Kruizinga, Samuël, 'NOT neutrality. The Dutch government, the Netherlands Oversea Trust Company and the Entente blockade of Germany, 1914-1918', in: Johan den Hertog en Samuël Kruizinga (red.), Caught in the middle. Neutrals, neutrality and the First World War (Amsterdam: Aksant, 2011) p. 85-103

Kruizinga, Samuël, Economische politiek. De Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij (1914-1919) en de Eerste Wereldoorlog (Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, 2011)

Kuypers, Ivo, In de schaduw van de Grote Oorlog. De Nederlandse arbeidersbeweging en de overheid, 1914-1920 (Amsterdam: Aksant, 2002)

Loenhout, P. van, 'De NUM in nood. De verhouding tussen de Nederlandse Uitvoermaatschappij en Groot-Brittannië als één van de bepalende factoren voor het functioneren van de maatschappij als semi-officiële instantie onder het kabinet - Cort van der Linden (1917-1918)', in: Ex Tempore. Periodiek voor de studierichting geschiedenis van de KU Nijmegen, vol. 9 (1990) p. 19-29

Loomeijer, Frits, 'Oorlog, overheid en structurele veranderingen in de Nederlandse zeevisserij 1914-1918', in: Netwerk: Tijdschrift van de Vereniging Vrienden van het Visserijmuseum vol. 11 (1990) p. 51-69

Mandere, H.G. van der, 'Twee belangrijke crisislichamen: de Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij en het Koninklijk Nationaal Steuncomité' in: W.A.T. de Meester (red.), Gedenkboek van den Europeeschen Oorlog, deel IV (Leiden: A.W. Sythoff, 1919) p. 181-223

Manen, Charlotte A., De Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij. Middelpunt van het verkeer van onzijdig Nederland met het buitenland tijdens den wereldoorlog 1914-1919. 8 delen (Den Haag: Nijhoff, 1935)
Mogelijk nog bij antiquariaten te vinden.

Matze, C.L., ‘De economische positie van Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog en de energievoorziening’, in: Andriessen, J.H.J., Ros, M. & Pierik, P. (red.), De Grote Oorlog - kroniek 1914-1918. Essays over de Eerste Wereldoorlog. Deel 10 (Soesterberg: Aspekt, 2005) p. 132-172

Meester, S. de, 'Overzicht van de economischen toestand van Nederland voor en in het begin van den Europeeschen oorlog', in: W.A.T. de Meester (red.), Gedenkboek van den Europeeschen Oorlog in 1914 (Leiden: A.W. Sythoff, 1914) p. 35-46

Meurs, W.C. van, 'De levensmiddelen-politiek der Regeering' in: W.A.T. de Meester (red.), Gedenkboek van den Europeeschen oorlog in 1918-1919, deel IV (Leiden: A.W. Sythoff, 1919) p. 224-240
Verschenen op: www.wereldoorlog1418.nl/distributie-rantsoenering/index.html

Moore, Blaine F., Economic aspects of the commerce and industry of the Netherlands, 1912-1918 (Washington: Department of Commerce, Bureau of Foreign and Domestic Commerce, 1919)

Münching, L.L. von, De verliezen van de Nederlandse koopvaardij in de Eerste Wereldoorlog 1914-1918 (Haarlem: De Boer Maritiem, 1981)
Mogelijk nog bij antiquariaten te vinden.

Otte, T. G., '"Between Hammer and Anvil": Sir Francis Oppenheimer, the Netherlands Overseas Trust and Allied Economic Warfare, 1914-1918' in: Christopher Baxter en Andrew Stewart (red.), Diplomats at War. British and Commonwealth Diplomacy in Wartime (Leiden: Nijhoff, 2008) p. 85-108

Sluyterman, Keetie E., 'Dutch business during the First World War and its aftermath' in: Carl-Johan Gadd, Staffan Granér en Sverker Jonsson (red.), Markets and Embeddedness. Essays in honour of Ulf Olsson (Göteborg: Department of Economic History, 2004) p. 241-263

Smidt, H.A.R., 'De regulering van de Nederlandse export van landbouwproducten naar Duitsland tijdens de Eerste Wereldoorlog', in: Economisch- en Sociaal-Historisch Jaarboek, vol. 54 (1991) p. 102-133

Smidt, H.A.R., 'Dutch and Danish agricultural exports during the First World War', in: Scandinavian Economic History Review, vol. 2 (1996) p. 140-160
Te bestellen via: www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03585522.1996.10414628

Timmermans, M.M.H., ‘De inbeslagname van de Nederlandse koopvaardijvloot door de geallieerden in 1918. De schepenrequisitie in het licht van de verhouding tussen overheid en bedrijfsleven’, in: Andriessen, J.H.J., Ros, M. & Pierik, P. (red.), De Grote Oorlog - kroniek 1914-1918. Essays over de Eerste Wereldoorlog. Deel 1 (Soesterberg: Aspekt, 2002) p. 177-197

Vries, Joh. de, 'Schipperen om te leven. De problemen van de Nederlandse handel tot eind 1917', in: R.L. Schuursma e.a. (red.), 14-18. De Eerste Wereldoorlog. Deel 4 (Amsterdam: Uitgeverij Amsterdam Boek, 1975/1976) p. 755-761

Wiersma, Geertje, 'Oorlog op de beurs. Nederlands beurspubliek 1914-1918' in: H.W. van den Doel en G. van Boom (red.), In het verleden behaalde resultaten. Bijdragen tot de Nederlandse beleggingsgeschiedenis (Amsterdam: Bakker, 2002) p. 177-194

Zaalberg, C.J.P, The Netherlands and the world war. Studies in the war history of a neutral. Part 2:The manufacturing industry / by C.J.P. Zaalberg. Commerce and navigation / by E.P. De Monchy Rz. The housing problem / by H.J. Romeyn. Food supply and agriculture / by F.E. Posthuma. The cost of living, prices, and wages / by H.W. Methorst Commerce and navigation The housing problem Food supply and agriculture The cost of living, prices, and wages (Oxford: Oxford University Press, 1928)

Internationale betrekkingen en neutraliteitshandhaving

Titels over de relatie tussen Nederland en andere landen. Voor de militaire zijde van het handhaven van de neutraliteit, zie de categorie 'Leger'.

Abbenhuis, M., 'Rustig te midden van woedende golven. De moeilijke verdediging van de Nederlandse neutraliteit', in: Andriessen, J.H.J., Ros, M. & Pierik, P. (red.), De Grote Oorlog - kroniek 1914-1918. Essays over de Eerste Wereldoorlog. Deel 1 (Soesterberg: Aspekt, 2002) p. 303-324

Abbenhuis, Maartje, 'Als de oorlog aan de deur klopt: de aantrekkelijkheden, gevaren en mogelijkheden van neutraliteit aan de grenzen van Nederland, 1914-1918', in: Martin Kraaijestein (red.), Wankel evenwicht. Neutraal Nederland en de Eerste Wereldoorlog (Soesterberg: Aspekt, 2007) p. 32-61

Andeweg, G., 'De wacht van de Tjechische Maffia in Holland', in: Spiegel Historiael, vol. 34 (1999) nr. 6, p. 268-272

Andeweg, G., ‘De wacht van de Tsjechische Maffia in Holland’, in: Andriessen, J.H.J., Ros, M. & Pierik, P. (red.), De Grote Oorlog - kroniek 1914-1918. Essays over de Eerste Wereldoorlog. Deel 2 (Soesterberg: Aspekt, 2003) p. 9-71

Andeweg, G., ‘Masaryk in Rotterdam’, in: Andriessen, J.H.J., Ros, M. & Pierik, P. (red.), De Grote Oorlog - kroniek 1914-1918. Essays over de Eerste Wereldoorlog. Deel 5 (Soesterberg: Aspekt 2004) p. 24-34

Andriessen, J.H.J., ‘De invloed van de onbeperkte duikbotenoorlog op de handhaving van de Nederlandse neutraliteit in de Eerste Wereldoorlog’, in: J.H.J. Andriessen, L. Dorrestein & P. Pierik (red.), De Grote Oorlog - kroniek 1914-1918. Essays over de Eerste Wereldoorlog. Deel 17 (Soesterberg: Aspekt, 2008) p. 9-35 (ook verschenen in: Martin Kraaijestein (red.), Wankel evenwicht. Neutraal Nederland en de Eerste Wereldoorlog (Soesterberg: Aspekt, 2007) p. 144-170)

Bergen, L. van, ‘ ‘Zoveele aanklachten tegen de gruwel van de oorlog’. Nederlandse ambulances aan het oostfront’, in: Andriessen, J.H.J., Ros, M. & Pierik, P. (red.), De Grote Oorlog - kroniek 1914-1918. Essays over de Eerste Wereldoorlog, deel 7 (Soesterberg: Aspekt, 2005) p. 131-182

Bergen, Leo van, '"Kunnen we er niet beter mee ophouden?" Nederlandse hulpverlening tijdens de Eerste Wereldoorlog en de medische Antioorlogsbeweging in het Interbellum', in: Martin Kraaijestein (red.), Wankel evenwicht. Neutraal Nederland en de Eerste Wereldoorlog (Soesterberg: Aspekt, 2007) p. 171-206

Bergen, L. van & Abbenhuis, M., ‘De nieuwe dood: over het gebruik van gifgas in de Eerste Wereldoorlog en de neutraliteit van Nederland en het Rode Kruis’, in: L. Dorrestein, M. Kraaijestein, H. van der Linden & P. Pierik (red.), De Grote Oorlog 1914-1918. Essays over de Eerste Wereldoorlog. Deel 25 (Soesterberg: Aspekt, 2012) 21-47

Bosmans, J., 'Neutraal regeren. De neutraliteitspolitiek van de Nederlandse regering en het parlementaire werk tot eind 1917', in: R.L. Schuursma e.a. (red.), 14-18. De Eerste Wereldoorlog. Deel 4 (Amsterdam: Uitgeverij Amsterdam Boek, 1975/1976) p. 750-754

Corduwener, P., ‘Behoedzaam, eerlijk en flink? De neutraliteitspolitiek van John Loudon, Nederlands minister van Buitenlandse Zaken tijdens de Eerste Wereldoorlog’, in: J.H.J. Andriessen, L. Dorrestein & P. Pierik (red.), De Grote Oorlog - kroniek 1914-1918. Essays over de Eerste Wereldoorlog. Deel 21 (Soesterberg: Aspekt, 2010) p. 85-118

Eversdijk, Nicole, '"Stärkung jener völkischen Eigenschaften, welche die Holländer mit uns gemein haben." Een aspect van de Duitse visie op Nederland in 1914-1918', in: Martin Kraaijestein (red.), Wankel evenwicht. Neutraal Nederland en de Eerste Wereldoorlog (Soesterberg: Aspekt, 2007) p. 207-231

Eversdijk, Nicole, Kultur als politisches Werbemittel. Ein Beitrag zur deutschen kultur- und pressepolitischen Arbeit in den Niederlanden während des Ersten Weltkrieges (Münster: Waxmann, 2010)

Frey, Marc, 'Trade, ships and the neutrality of the Netherlands in the First World War', in: The International History Review, vol. 19 (1997) p. 541-562
Te bestellen op: www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/07075332.1997.9640796

Frey, Marc, 'Kriegsziele, Politik und Wirtschaft. Deutschland und die Niederlande im Ersten Weltkrieg', in: Jahrbuch - Zentrum für Niederlande-Studien, vol. 9 (1998) p. 175-193

Frey, Marc, 'Bullying the neutrals. The case of the Netherlands', in: Roger Chickering e.a. (red.), Great War, total war. Combat and mobilization on the Western front, 1914-1918 (Cambridge en Washington: Cambridge University Press, 2000) p. 227-244

Frey, Marc, 'Anglo-Dutch relations during the First World War', in: Nigel Ashton e.a. (red.), Unspoken Allies. Anglo-Dutch relations since 1870 (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2001) p. 59-84

Gijswijt, Thomas W., 'Neutraliteit en afhankelijkheid. De Nederlands-Duitse politieke betrekkingen tijdens de Eerste Wereldoorlog', in: F.W. Boterman en Maria Vogel, Nederland en Duitsland in het Interbellum. Wisselwerking en contacten, van politiek tot literatuur (Hilversum: Verloren, 2003)

Haas, K. de, ‘Nederland en Jutland: buitenstaanders toch betrokken’, in: Andriessen, J.H.J., Ros, M. & Pierik, P. (red.), De Grote Oorlog - kroniek 1914-1918. Essays over de Eerste Wereldoorlog. Deel 2 (Soesterberg: Aspekt, 2003) p. 137-143

Hertog, Johan den, 'Dutch neutrality and the value of legal argumentation', in: Johan den Hertog en Samuël Kruizinga (red.), Caught in the middle. Neutrals, neutrality and the First World War (Amsterdam: Aksant, 2011) p. 15-33

Janssens, Ruud, 'Nuances in neutraliteit. Het optreden van de Koninklijke Marine in Nederland en Nederlands-Indië tijdens de Eerste Wereldoorlog', in: Hans Binnenveld e.a. (red.), Leven naast de catastrofe. Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog (Hilversum: Uitgeverij Verloren, 2001) p. 27-36

Japikse, N., Die Stellung Hollands im Weltkrieg: politisch und wirtschaftlich (Den Haag / Gotha, 1921)

Jong, C.T. de, 'De Nederlandse neutraliteit tijdens de Eerste Wereldoorlog', in: Tijdschrift voor Geschiedenis, vol. 65 (1952) p. 257-271

Klinkert, WIm, 'Nederland en de vrede van Versailles, in: Het verdrag van Versailles 1919. Lezingenbundel seminar Eerste Wereldoorlog (Den Haag: Nederlandse Vereniging ter beoefening van de Militaire Historie, 2000), p. 49-58
Beschikbaar op: www.ssew.nl/nederland-vrede-versailles

Kraaijestein, M. en P. Schulten, ‘Onder de vaandels van de Entente. Nederlanders in het Franse vreemdelingenlegioen en het Amerikaanse leger tijdens de Eerste Wereldoorlog’, in: Andriessen, J.H.J., Ros, M. & Pierik, P. (red.), De Grote Oorlog - kroniek 1914-1918. Essays over de Eerste Wereldoorlog. Deel 2 (Soesterberg: Aspekt, 2003) p. 238-256

Kraaijestein, Martin en Paul Schulten, 'Frans-Nederlandse betrekkingen 1914-1922', in: Martin Kraaijestein (red.), Wankel evenwicht. Neutraal Nederland en de Eerste Wereldoorlog (Soesterberg: Aspekt, 2007) p. 232-270

Kramers, Vincent, 'Belangenbehartiging door Nederland in China en de Eerste Wereldoorlog', in: Mars et Historia, vol. 40 (2006) nr. 4, p. 39-44
Indien voorradig na te bestellen via: www.marsethistoria.nl/

Kramers, Vincent., ‘Diplomatieke en consulaire belangenbehartiging door Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog’, in: J.H.J. Andriessen & P. Pierik (red.), De Grote Oorlog - kroniek 1914-1918. Essays over de Eerste Wereldoorlog. Deel 15 (Soesterberg: Aspekt, 2007) p. 53-64. (Ook verschenen in Mars et Historia, nr. 3/4, 2008 en op: www.wereldoorlog1418.nl/diplomatieke-belangenbehartiging/index.html)

Kramers, Vincent, 'Nederlandse ambulances in het buitenland 1914-1918', op: www.wereldoorlog1418.nl/nederlandse-ambulances-wo1/index.html

Kruizinga, S., ‘Onzijdig maar niet neutraal. Nederland, Groot-Brittannië en de Nederlandsche overzee trustmaatschappij in 1914’, in: Andriessen, J.H.J., Ros, M. & Pierik, P. (red.), De Grote Oorlog - kroniek 1914-1918. Essays over de Eerste Wereldoorlog. Deel 10 (Soesterberg: Aspekt, 2005) p. 97-121

Langeveld, Herman J., 'Hendricus Colijn zwischen Deutschland und England, 1910-1918', in: Bert Altena, Walther Mühlhausen, Friedhelm Boll, Loek Geeraedts en Friso Wielenga (red.), Grenzgänger. Persönlichkeiten des Deutsch-Niederländischen Verhältnisses. Horst Lademacher zum 65. Geburtstag (Münster: Waxmann, 1998) p. 103-114

Lith, H. van, 'Enkele reis Doorn', in: The Western Front Association Nederland, Opgediept Verleden. Deel I (1988) p. 66-74
Indien nog voorradig na te bestellen via het secretariaat van de WFA Nederland: www.wfanederland.nl/

Lith, H. van, ‘Amerongen, enkele reis. Keizer Wilhelm II, vlucht naar Nederland’, in: J.H.J. Andriessen, L. Dorrestein & P. Pierik (red.), De Grote Oorlog - kroniek 1914-1918. Essays over de Eerste Wereldoorlog. Deel 17 (Soesterberg: Aspekt, 2008) p. 225-248

Manning, A.F., 'De kijker op Nederland. De internationale positie van Nederland aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog', in: R.L. Schuursma e.a. (red.), 14-18. De Eerste Wereldoorlog. Deel 2 (Amsterdam: Uitgeverij Amsterdam Boek, 1975/1976) p. 342-346

Manning, A.F., 'Nederlandse neutraliteitspolitiek', in: Tijdschrift voor Geschiedenis, vol. 90 (1977) p. 122-126

Moeyes, Paul, '"Neutral tones". The Netherlands and Switzerland and their interpretations of neutrality', in: Herman Amersfoort en Wim Klinkert (red.), Small powers in the age of total war, 1900-1940 (Leiden: Brill, 2011)

Münching, L.L. von, 'Indringers. Engelse en Duitse onderzeeboten binnen de Nederlandse wateren 1914-1918', in: Zeewezen, vol. 77 (1988) p. 266-268

Oostendorp, Th., 'Duitsland en de Nederlandse neutraliteit 1914-1918', in: Militaire spectator, vol. 134 (1965), p. 229-233
Beschikbaar op: www.kvbk-cultureelerfgoed.nl/MS_PDF/1965/1965-0229-01-0067.PDF

Popta, W.E. van, 'Hoogst ernstige schending der onzijdigheid, 16 juli 1917. 3 delen', in: Mars et Historia, vol. 16 (1982) nr. 3, 4 en 5, p. 77-82, 111-114 en 149-150.
Beschikbaar op: www.marsethistoria.nl/pdf/Jaargang%2016/Mars-j16-n03.pdf, www.marsethistoria.nl/pdf/Jaargang%2016/Mars-j16-n04.pdf en www.marsethistoria.nl/pdf/Jaargang%2016/Mars-j16-n05.pdf

Pruntel, Hendik, Bereiken wat mogelijk is. Besluitvorming in de Brits-Nederlandse betrekkingen, 1914-1916 (Enschede: Proefschrift Universiteit Twente, Faculteit Bestuurskunde, 1994)

Rotteveel Mansfeld, Frans, Met het hoofd boven water. Nederland en de onbeperkte duikbotenoorlog, 1917 (Amsterdam: Jonge Historici Schrijven Geschiedenis, 2013)
Beschikbaar op: www.jhsg.nl/portfolio-item/80rotteveelmansveld/

Sas, T.P., ‘Nederland wikt, Groot-Brittannië beschikt. De Nederlands-Britse betrekkingen in de Eerste Wereldoorlog, in het licht van de Nederlandse neutraliteitspolitiek’, in: J.H.J. Andriessen, L. Dorrestein & P. Pierik (red.), De Grote Oorlog - kroniek 1914-1918. Essays over de Eerste Wereldoorlog. Deel 16 (Soesterberg: Aspekt, 2008) p. 233-338

Schulten, Paul, 'De aanval op de Dardanellen (1915) en de receptie in Nederland', in: Victor Enthoven, Gerard Acda, Alexander Bon (red.), Een saluut van 26 schoten. Liber amicorum aangeboden aan Ger Teitler bij zijn afscheid als hoogleraar aan het Koninklijk Instituut voor de Marine (Amsterdam: De Bataafsche Leeuw, 2005) p. 271-282

Schuursma, R.L., 'De grenzen van Nederland. De internationale positie van Nederland na de wapenstilstand (november 1918-juni 1919), in: R.L. Schuursma e.a. (red.), 14-18. De Eerste Wereldoorlog. Deel 10 (Amsterdam: Uitgeverij Amsterdam Boek, 1975/1976) p. 1825-1828

Sluis, Rolf ter, De "Keizer-quaestie". Nederland en de vlucht van Wilhelm II, november 1918-maart 1920 (Doorn: Copyright Foundation Simon Vestdijk, 1996)

Smit, C., 'Waarom bleef Nederland buiten de Eerste Wereldoorlog?', in: N.C.F. van Sas (red.), De kracht van Nederland. Internationale positie en buitenlands beleid (Haarlem: H.J.W. Becht, 1991) p. 79-87

Snapper, F., 'De Nederlandse neutraliteit tot 1918', in: Mars et Historia, vol. 28 (1994) nr. 3, p. 9-22
Beschikbaar op: www.marsethistoria.nl/pdf/Jaargang%2028/Mars-j28-n03.pdf

Snapper, F., 'Het uitwijken van de Duitse keizer naar Nederland en de poging hem van daaruit te ontvoeren', in: Mars et Historia, vol. 28 (1994) nr. 3, p. 59-71
Beschikbaar op: www.marsethistoria.nl/pdf/Jaargang%2028/Mars-j28-n03.pdf

Snapper, F., 'De bedreiging van Nederland door Duitsland in de lente van 1918', in: Mars et Historia, vol. 28 (1994) nr. 4, p. 4-10
Beschikbaar op: www.marsethistoria.nl/pdf/Jaargang%2028/Mars-j28-n04.pdf

Snapper, F., ‘De bedreiging door Duitsland van Nederland in de Eerste Wereldoorlog’, in: Andriessen, J.H.J., Ros, M. & Pierik, P. (red.), De Grote Oorlog - kroniek 1914-1918. Essays over de Eerste Wereldoorlog. Deel 1 (Soesterberg: Aspekt, 2002) p. 284-302

Snapper, F., 'België en Nederland tijdens het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog 90 jaar geleden', in: Mars et Historia, vol. 38 (2004) nr. 3, p. 34-44
Indien voorradig na te bestellen via: www.marsethistoria.nl/

Staarman, A., ‘De zand- en grindkwestie. Hoe het neutrale Nederland in 1918 bekneld raakte tussen twee getergde grootmachten’, in: Andriessen, J.H.J., Ros, M. & Pierik, P. (red.), De Grote Oorlog - kroniek 1914-1918. Essays over de Eerste Wereldoorlog. Deel 7 (Soesterberg: Aspekt, 2005) p. 211-226

Teitler, Ger, 'Onzorgvuldigheid of creeping jurisdiction. Nederland en de territorialisering van de zee, 1914-1918', in: Marineblad, vol. 101 (1991) p. 48-55

Tuyl, H. van, ‘Vragen met betrekking tot de strategische geschiedenis van Nederland 1905-1920’, in: J.H.J. Andriessen, M. Ros & P. Pierik (red.), De Grote Oorlog - kroniek 1914-1918. Essays over de Eerste Wereldoorlog. Deel 3 (Soesterberg 2003) 47-53

Tuyll van Serooskerken, Hubert P. van, 'Dutch-American relations during World War I', in: Hans Krabbendam, Cornelis A. van Minnen en Giles Scott-Smith (red.), Four centuries of Dutch-American relations 1609-2009 (Amsterdam: Boom, 2009)

Vandenbosch, Amry J., The neutrality of the Netherlands during the World War (Grand Rapids, Michigan: Eerdmans, 1927)

Veld, N.K.C.A. in 't, 'Spannende dagen. De reactie in Nederland op de Duitse oorlogsdreiging in augustus 1914', in: R.L. Schuursma e.a. (red.), 14-18. De Eerste Wereldoorlog. Deel 2 (Amsterdam: Uitgeverij Amsterdam Boek, 1975/1976) p. 347-352

Werff, Y.P.W. van der, 'Nederlands neutraliteit in juli 1914', in: Tijdschrift voor Geschiedenis, vol. 80 (1967) p. 379-381

Wester, Marlouk, '"Hang the Kaiser!" Nederland en de uitlevering van Wilhelm II', in: Skript. Historisch Tijdschrift, vol. 19 (1997) afl. 2, p. 107-117

Wolf, Susanne, Guarded neutrality. Diplomacy and internment in the Netherlands during the First World War (Leiden: Brill, 2013)

Leger en mobilisatie

Titels over mobilisatie, legeroefening, grensafscheiding & luchtvaart.

Abbenhuis, M.M., ‘Neutral borders, neutral waters, neutral skies; protecting the territorial neutrality of the Netherlands in the great war’, in: Andriessen, J.H.J., Ros, M. & Pierik, P. (red.), De Grote Oorlog - kroniek 1914-1918. Essays over de Eerste Wereldoorlog.Deel 9 (Soesterberg: Aspekt, 2005) p. 87-108

Abbenhuis, M.M, 'In fear of war. The First World War and State of Siege in the Neutral Netherlands, 1914-1918', in: War in History, vol. 13 (2006) p. 16-26
Te bestellen via: wih.sagepub.com/content/13/1.toc

Almagor, L., '"Herstelwerkplaats aan de zijlijn." De militairgeneeskundige verzorging in Nederland tijdens de mobilisatie 1914-1918', in: Dorrestein, L., Linden, H. van der & Pierik, P. (red.), De Grote Oorlog 1914-1918. Essays over de Eerste Wereldoorlog. Deel 24 (Soesterberg: Aspekt, 2012) p. 53-92

Bavel, D. van, 'Nederlandse vrijwilligers in Franse krijgsdienst 1914-1918, in: Militaire Spectator, vol. 162 (1993) p. 307-314.
Beschikbaar op: www.kvbk-cultureelerfgoed.nl/MS_PDF/1993/1993-0307-01-0087.PDF

Bavel, D. van, 'Nederlandse vrijwilligers in Belgische krijgsdienst 1914-1918', in: Mars et Historia, vol. 31 (1997) nr. 4, p. 30-36.
Beschikbaar op: www.marsethistoria.nl/pdf/Jaargang%2031/Mars-j31-n04.pdf

Bavel, D. van, 'Nederlands in Duitse krijgsdienst 1914-1918', in: Mars et Historia, vol. 32 (1998) nr. 1, p. 35-41.
Beschikbaar op: www.marsethistoria.nl/pdf/Jaargang%2032/Mars-j32-n01.pdf

Bavel, D. van, 'Het oproepen van Nederlanders in Amerikaanse krijgsdienst 1917-1918', in: Mars et Historia, vol. 32 (1998) nr. 2, p. 43-46.
Beschikbaar op: www.marsethistoria.nl/pdf/Jaargang%2032/Mars-j32-n02.pdf

Bavel, D. van, 'Nederlanders in Canadese en Britse krijgsdienst 1914-1918', in: Mars et Historia, vol. 32 (1998) nr. 4, p. 37-41
Beschikbaar op: www.marsethistoria.nl/pdf/Jaargang%2032/Mars-j32-n04.pdf

Berg van den, J.A., 'Vermist - Waarschijnlijk dood (Soesterberg: Aspekt, 2015)

Bergen, L. van & Abbenhuis, M., ‘De nieuwe dood: over het gebruik van gifgas in de Eerste Wereldoorlog en de neutraliteit van Nederland en het Rode Kruis’, in: L. Dorrestein, M. Kraaijestein, H. van der Linden & P. Pierik (red.), De Grote Oorlog 1914-1918. Essays over de Eerste Wereldoorlog. Deel 25 (Soesterberg: Aspekt, 2012) p. 21-47

Bleijendaal, Henk, 'Fokkervliegtuigen in de Eerste Wereldoorlog', in: The Western Front Association Nederland, Opgediept Verleden. Deel III (1996) p. 7-16
Indien nog voorradig na te bestellen via het secretariaat van de WFA Nederland: www.wfanederland.nl/

Blom, Ron en Theunis Stelling, Niet voor God en niet voor het Vaderland. Linkse soldaten, matrozen en hun organisaties tijdens de mobilisatie van '14-'18 (Soesterberg: Aspekt, 2004)

Blom, Ron, 'Anarchisten en oorlog. Anarchisten en soldaten tijdens de mobilisatie van '14-'18', in: Buiten de Orde, vol. 15 (2004) 2e kwartaal (zomer), p. 42-45
Beschikbaar op: www.buitendeorde.nl///1502/art.php

Blom, R.L., ‘Sneevliet en de onrust onder soldaten in Nederlands-Indië 1914-1919’, in: L. Dorrestein, M. Kraaijestein, H. van der Linden & P. Pierik (red.), De Grote Oorlog 1914-1918. Essays over de Eerste Wereldoorlog. Deel 26 (Soesterberg: Aspekt, 2013) p. 13-73

Bonebakker, J.W., 'De instructie van 31 juli 1914 voor de Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht', in: Mars et Historia, vol. 15 (1981) nr. 2, p. 39-46
Beschikbaar op: www.marsethistoria.nl/pdf/Jaargang%2015/Mars-j15-n02.pdf

Buijs, J., 'De spoorbrug bij Roermond. Oorzaak van de Nederlandse neutraliteit in 1914?', in: Militaire Spectator, vol. 161 (1992) p. 411-415
Beschikbaar op: www.kvbk-cultureelerfgoed.nl/MS_PDF/1992/1992-0411-01-0113.PDF

Burg, Ger van der, 'Enkele gebeurtenissen in de Nederlandse territoriale wateren 1914-1918', in: The Western Front Association Nederland, Opgediept Verleden. Deel III (1996) p. 27-32
Indien nog voorradig na te bestellen via het secretariaat van de WFA Nederland: www.wfanederland.nl/

Burg, Ger van der, 'Gerommel in de Nederlandse wateren', in: The Western Front Association Nederland, Opgediept Verleden. Deel III (1996) p. 33-38
Indien nog voorradig na te bestellen via het secretariaat van de WFA Nederland: www.wfanederland.nl/

Das, Jan den, 'Koolhoven tijdens de Eerste Wereldoorlog', in: The Western Front Association Nederland, Opgediept Verleden. Deel V (2004) p. 169-178
Indien nog voorradig na te bestellen via het secretariaat van de WFA Nederland: www.wfanederland.nl/

Fortuin, J.A., 'Nederland en het Schlieffenplan. Een onderzoek naar de positie van Nederland in het Duitse aanvalsplan voor de Eerste Wereldoorlog', in: Militaire Spectator, vol. 149 (1980) p. 21-35
Beschikbaar op: www.kvbk-cultureelerfgoed.nl/MS_PDF/1980/1980-0021-01-0009.PDF

Gallhofer, I.N. en W.E. Saris, 'The decision of the Dutch Council of Ministers and the military commander-in-chief relating to the reduction of armed forces in autumn 1916', in: Acta Politica, vol. 14 (1979) p. 95-105

Groen, Jorge, Nederlanders in de Grote Oorlog (Amsterdam: Boom, 2004).

Groot, S.J. de, ‘De mijnenoorlog in de Noordzee 1914-1918’, in: L. Dorrestein, M. Kraaijestein, H. van der Linden & P. Pierik (red.), De Grote Oorlog 1914-1918. Essays over de Eerste Wereldoorlog. Deel 26 (Soesterberg: Aspekt, 2013) p. 95-186

Haas, K. de, ‘Hollands Glorie in oorlogstijd, 1914-1918’, in: J.H.J. Andriessen & P. Pierik (red.), De Grote Oorlog - kroniek 1914-1918. Essays over de Eerste Wereldoorlog. Deel 14 (Soesterberg: Aspekt, 2007) p. 193-210

Hazelbag, L.J., ‘De invloed van de Harskamp-rellen op de positie van de officier’, in: Andriessen, J.H.J., Ros, M. & Pierik, P. (red.), De Grote Oorlog - kroniek 1914-1918. Essays over de Eerste Wereldoorlog. Deel 7 (Soesterberg: Aspekt, 2005) p. 227-265

Hertog, Hans den, 'De Vrijwillige Landstorm 1914-1918', in: The Western Front Association Nederland, Opgediept Verleden. Deel III (1996) p. 47-50.
Indien nog voorradig na te bestellen via het secretariaat van de WFA Nederland: www.wfanederland.nl/

Janssen, J.A.J.M, 'Het vijfde wapen. De Luchtvaartafdeeling te Soesterberg tijdens de mobilisatie van 1914-1918', in: Militaire Spectator, vol. 167 (1998) p. 528-535
Beschikbaar op: www.kvbk-cultureelerfgoed.nl/MS_PDF/1998/1998-0528-01-0124.PDF

Janssens, Ruud, 'Nuances in neutraliteit. Het optreden van de Koninklijke Marine in Nederland en Nederlands-Indië tijdens de Eerste Wereldoorlog', in: Hans Binnenveld e.a. (red.), Leven naast de catastrofe. Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog (Hilversum: Uitgeverij Verloren, 2001) p. 27-36

Kitzen, M.W.M. & Tuinier, D.H., ‘Ervaringen uit Den Grooten Europeeschen Krijg. Invloeden op het optreden der Nederlandse verbonden wapens’, in: Andriessen, J.H.J., Ros, M. & Pierik, P. (red.), De Grote Oorlog - kroniek 1914-1918. Essays over de Eerste Wereldoorlog. Deel 5 (Soesterberg: Aspekt 2004) p. 236-297

Klingbeil, A.D., 'Der Vormarsch der Deutschen I. Armee längs der Holländisch-Belgischen Grenze im August 1914', in: Militaire Spectator, vol. 101 (1932) p. 635-640
Beschikbaar op: www.kvbk-cultureelerfgoed.nl/MS_PDF/1932/1932-0635-01-0133.PDF

Klinkert, W., 'De verdediging van de zuidgrens', in: Militaire Spectator, vol. 156 (1987), p. 213-219 en 250-257
Beschikbaar op: www.kvbk-cultureelerfgoed.nl/MS_PDF/1987/1987-0213-01-0058.PDF en www.kvbk-cultureelerfgoed.nl/MS_PDF/1987/1987-0250-01-0068.PDF

Klinkert, W., 'De Nederlandse mobilisatie in 1914', in: W. Klinkert, J.W.M. Schulten en Luc de Vos (red.), Mobilisatie in Nederland en België, 1870-1914-1939 (Amsterdam: De Bataafsche Leeuw, 1991)

Klinkert, Wim, 'Met de pen of met het zwaard. Militaire middelen en de verdediging van de neutraliteit 1910-1914', in: Hans Binnenveld e.a. (red.), Leven naast de catastrofe. Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog (Hilversum: Uitgeverij Verloren, 2001) p. 13-26

Klinkert, W., ‘ ‘Het is een ingenieursoorlog’. Chemie in militaire dienst in Nederland 1914-1915’, in: J.H.J. Andriessen & P. Pierik (red.), De Grote Oorlog - kroniek 1914-1918. Essays over de Eerste Wereldoorlog. Deel 14 (Soesterberg: Aspekt, 2007) p. 250-290

Klinkert, W., ‘ ‘Een vitaal belang van de eerste orde’. Militaire luchtvaart in Nederland 1914-1920’, in: J.H.J. Andriessen & P. Pierik (red.), De Grote Oorlog - kroniek 1914-1918. Essays over de Eerste Wereldoorlog. Deel 15 (Soesterberg: Aspekt, 2007) p. 145-173

Klinkert, Wim, '"Om den oorlogstoestand zooveel mogelijk na te bootsen..."De grote legermanouvres van 1916 in Noord-Brabant', in: Martin Kraaijestein (red.), Wankel evenwicht. Neutraal Nederland en de Eerste Wereldoorlog (Soesterberg: Aspekt, 2007) p. 85-116

Klinkert, W., ‘Zeeland en FALL K. De Duitse aanvalsplannen tegen Nederland in de Eerste Wereldoorlog’, in: J.H.J. Andriessen, L. Dorrestein & P. Pierik (red.), De Grote Oorlog - kroniek 1914-1918. Essays over de Eerste Wereldoorlog. Deel 18 (Soesterberg: Aspekt, 2009) p. 71-112

Klinkert, W., ‘De vernietigende macht der hedendaagse wapenen. De lessen van de Eerste Wereldoorlog in het militaire debat in Nederland 1918-1923’, in: H. van der Linden, J.H.J. Andriessen, L. Dorrestein & P. Pierik (red.), De Grote Oorlog 1914-1918. Essays over de Eerste Wereldoorlog. Deel 22 (Soesterberg: Aspekt, 2011) p. 53-114

Klinkert, W., ‘GSIII, wachter van den staat. Spionnen en informanten in, voor en tegen Nederland, 1914-1918’, in: H. van der Linden, L. Dorrestein, & P. Pierik (red.), De Grote Oorlog 1914-1918. Essays over de Eerste Wereldoorlog. Deel 23 (Soesterberg: Aspekt, 2011) p. 31-85

Klinkert, W., Defending neutrality. The Netherlands prepares for war 1900-1925 (Leiden: Brill, 2013)

Kooiman, J., De Nederlandsche strijdmacht en hare mobilisatie in het jaar 1914 (Purmerend: Muusses, 1915)

Kramers, C.J.M., 'Het ijzeren gordijn langs onze zuidgrens, 1915-1918', in: Mars et Historia, vol. 28 (1994) nr. 4, p. 41-46. (ook verschenen in: The Western Front Association Nederland, Opgediept Verleden. Deel III)
Beschikbaar op www.marsethistoria.nl/pdf/Jaargang%2028/Mars-j28-n04.pdf

Lith, Hans van, Plotseling een vreselijke knal. Bommen en mijnen treffen neutraal Nederland, 1914-1918 (Zaltbommel: Europese Bibliotheek, 2001)

Moeyes, Paul, 'Een kwestie van vertrouwen. Het conflict tussen minister De Jonge en generaal Snijders, april-juni 1918', in: Armamentaria, vol. 39 (2005) p. 8-33
Beschikbaar op: www.collectie.legermuseum.nl/sites/strategion/contents/i004516/arma39%20een%20kwestie%20van%20vertrouwen.pdf

Moeyes, Paul, De sterke arm, de zachte hand. Het Nederlandse leger en de neutraliteitspolitiek 1839-1939 (Amsterdam: De Arbeiderspers, 2006)

Nuij, N-J., '‘Die alles dekt, slecht bewaart’. De invloed van het strategisch denken in Nederland op de relatieve gevechtswaarde van de krijgsmacht 1908-1918', in: Andriessen, J.H.J., Ros, M. & Pierik, P. (red.), De Grote Oorlog - kroniek 1914-1918. Essays over de Eerste Wereldoorlog. Deel 1 (Soesterberg: Aspekt, 2002) p. 198-219

Nuij, Norbert-Jan, 'Nederland en de dreiging van chemische oorlogvoering 1918-1939. Debatten en emoties over de 'Dauw des Doods' tijdens het interbellum', op: www.wereldoorlog1418.nl/gasoorlog/dauw-des-doods/index.html

Onbekend, '"In a stupid cap and a grey jacket". Soldiers' experiences of World War I in the neutral Netherlands', in: Timothy C. Dowling (red.), Personal perspectives. World War I (Santa Barbara: Abc Clio Inc., 2006) p. 73-90

Onderwater, P., ‘ ‘Vaderland, vorstenhuis en weerbaarheid’. Generaal C.J. Snijders en debatten over de Nederlandse defensie en samenleving, 1914-1939’, in: J.H.J. Andriessen, L. Dorrestein & P. Pierik (red.), De Grote Oorlog - kroniek 1914-1918. Essays over de Eerste Wereldoorlog. Deel 16 (Soesterberg: Aspekt, 2008) p. 125-232

Onderwater, P., 'Het Nederlandse leger en de revolutiedreiging, 1918-1920', in: Mars et Historia, vol. 45 (2011), afl. 1, p. 22-29
Indien voorradig na te bestellen via: www.marsethistoria.nl/

Plas, Th. van der, 'De tweede mobilisatie. Een strategisch probleem uit de mobilisatietijd 1914-1918', in: Mars et Historia, vol. 39 (2004) nr. 4, p. 16-20
Indien voorradig na te bestellen via: www.marsethistoria.nl/

Ruis, Edwin, Spionnennest 1914-1918. Spionage vanuit Nederland in België, Duitsland en Engeland (Meppel: Just Publishers, 2012)

Ruis, Edwin, 'Rotterdam als ‘Spionnennest’ (1914-1918)', op: historiek.net/spionnennest-1914-1918/

Sakkers, Hans, Johan den Hollander en Ruud Murk, De Hollandstellung. Van Knokke tot Antwerpen (Antwerpen: Witsand Uitgevers, 2011)

Sas, T.P., 'Holland Neutraal. De Nederlandsche Leger- en Vlootfilm 1917', in: L. Dorrestein, M. Kraaijestein, H. van der Linden & P. Pierik (red.), De Grote Oorlog 1914-1918. Essays over de Eerste Wereldoorlog. Deel 27 (Soesterberg: Aspekt, 2013) p. 189-248

Schmitt, Leo, 'Nederland en gifgasoorlogvoering in de Eerste Wereldoorlog', in: Armamentaria, vol. 36 (2001) p. 117-134
Beschikbaar op: www.collectie.legermuseum.nl/sites/strategion/contents/i004530/arma36%20nederland%20en%20de%20gifgasoorlogvoering%20in%20wo%201.pdf

Snapper, F., 'De gevechtswaarde van de Nederlandse landmacht in de periode 1914-1918 en 1940', in: Mededelingen van de Sectie Militaire Geschiedenis, Landmachtstaf, vol. 3 (1980), p. 16-54

Smidt, H.A.R., 'De bestrijding van de smokkelhandel door het leger tijdens de Eerste Wereldoorlog', in: Mededelingen van de Sectie Militaire Geschiedenis, Landmachtstaf, vol. 15 (1993) p. 43-72

Snapper, Frits, 'De ontwikkeling van de Nederlandse landmacht tot aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog', in: The Western Front Association, Opgediept Verleden. Deel V (2004) p. 36-46
Indien nog voorradig na te bestellen via het secretariaat van de WFA Nederland: www.wfanederland.nl/

Staarman, Alfred, '"De slechtste fuseliers bestemme men tot vlammenwerpers". de introductie van stormtroepen in het Nederlandse leger tijdens de Eerste Wereldoorlog', in: Armamentaria, vol. 38 (2003) p. 118-143
Beschikbaar op: www.collectie.legermuseum.nl/sites/strategion/contents/i004532/arma38%20de%20slechtste%20fuseliers.pdf

Staarman, Alfred, 'Duurzame veldversterkingen. De toepassing van gewapend beton in Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog 1914-1918', in: Armamentaria, vol. 44 (2009)
Beschikbaar op: alfredstaarman.nl/wp-content/uploads/ALFRED4.PDF

Stelling, T. & Blom, R., ‘De hoeders van de natie: dienstplichtige soldaten tijdens de mobilisatie van 1914-1918’, in: Andriessen, J.H.J., Ros, M. & Pierik, P. (red.), De Grote Oorlog - kroniek 1914-1918. Essays over de Eerste Wereldoorlog. Deel 8 (Soesterberg: Aspekt, 2005) p. 221-240

Tang, D.J., 'Sigaren en spionnen', in: Mars et Historia, vol. 39 (2004) nr. 4, p. 50-55
Indien voorradig na te bestellen via: www.marsethistoria.nl/

Tuyll, Hubert P. van, 'The Dutch mobilization of 1914. Reading the "enemy's" intentions', in: The Journal of Military History, vol. 64 (2000) p. 711-738
Na te bestellen via: www.smh-hq.org/jmh/jmh/backissue.php

Verbeek, J.R., 'Bomwerpers en mortieren van het Nederlandse leger 1914-1918: de improvisaties', in: Armamentaria, vol. 23 (1988) en 29 (1994) p. 127-147 en 71-88
Beschikbaar op: www.collectie.legermuseum.nl/sites/strategion/contents/i004563/arma29%20bomwerpers%20en%20mortieren.pdf

Verseput, J., 'Paraat zonder patronen. De Nederlandse defensie bij de mobilisatie in 1914', in: R.L. Schuursma e.a. (red.), 14-18. De Eerste Wereldoorlog. Deel 2 (Amsterdam: Uitgeverij Amsterdam Boek, 1975/1976) p. 353-356

Wagemaker, Allard, 'Een groot en sterk Nederlands leger? De vereniging Ons Leger als pressiegroep tijdens de Eerste Wereldoorlog', in: Armamentaria, vol. 39 (2004) p. 34-53
Beschikbaar op: www.collectie.legermuseum.nl/sites/strategion/contents/i004516/arma39%20een%20groot%20en%20sterk%20nederlands%20leger.pdf

Wal, R. van der, ‘Met man en macht. Militaire bijstand aan het burgerlijk gezag in Nederland gedurende de mobilisatie van 1914-1918’, in: Andriessen, J.H.J., Ros, M. & Pierik, P. (red.), De Grote Oorlog - kroniek 1914-1918. Essays over de Eerste Wereldoorlog. Deel 8 (Soesterberg: Aspekt, 2005) p. 9-46

Wils, Eric J., 'Het vervuilde monument voor generaal Snijders
te Soesterberg', op: www.wereldoorlog1418.nl/berichten/snijders/index.html

Wolting, A., 'De eerste jaren van de Militaire Inlichtingendienst (GS III, 1914-1917)', in: Militaire Spectator, vol. 134 (1965) p. 566-571
Beschikbaar op: www.kvbk-cultureelerfgoed.nl/MS_PDF/1965/1965-0566-01-0165.PDF

Woltring, J., 'Brandstof voor belligerenten. Het Nederlands standpunt in vier bewogen jaren', in: Tijdschrift voor Geschiedenis, vol. 69 (1956) p. 67-86

Zandvliet, F., 'De spinnenbouwer. Anthony Gerard Fokker (1890-1939), Nederlandse vliegtuigontwerper', in: R.L. Schuursma e.a. (red.), 14-18. De Eerste Wereldoorlog. Deel 5 (Amsterdam: Uitgeverij Amsterdam Boek, 1975/1976) p. 962-964

Media, cultuur en publiek debat

Titels over o.a. pers, openbare discussies en publieke opinie.

Blom, Ivo, 'Film en de Eerste Wereldoorlog', in: Sjoerd Brouwer (red.), November 1918. Einde van een oorlog, einde van een tijdperk (Utrecht: Bureau Studium Generale, Universiteit Utrecht, 1994) p. 115-129

Blom, Ivo, 'Business as usual? Filmhandel, bioscoopwezen en filmpropaganda in Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog', in: Hans Binnenveld e.a. (red.), Leven naast de catastrofe. Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog (Hilversum: Verloren, 2001) p. 129-143

Blom, Ivo, 'Propaganda en spionage in de Nederlandse filmwereld tijdens de Eerste Wereldoorlog', in: The Western Front Association Nederland, Opgediept Verleden. Deel V (2004) p. 204-215
Indien nog voorradig na te bestellen via het secretariaat van de WFA Nederland: www.wfanederland.nl/

Blom, Ivo, 'Film in Nederland in de Eerste Wereldoorlog. De invloed van de oorlog op filmpropaganda, distributie en vertoning', op: www.wereldoorlog1418.nl/bioscoop-Nederland/index.html

Broersma, M., 'Botsende stijlen. De Eerste Wereldoorlog en de Nederlandse journalistieke cultuur', in: Tijdschrift voor mediageschiedenis (1999) nr. 2.
Beschikbaar op: www.rug.nl/staff/m.j.broersma/BotsendeStijlen.pdf of odur.let.rug.nl/avalon/Bronnen/botsend.htm

Brolsma, M., ‘ ‘Op den uitkijk tegen de Duitsche indringing’. Het Duitslandbeeld in de Amsterdammer tegen de Eerste Wereldoorlog’, in: Andriessen, J.H.J., Ros, M. & Pierik, P. (red.), De Grote Oorlog - kroniek 1914-1918. Essays over de Eerste Wereldoorlog, deel 6 (Soesterberg: Aspekt, 2004) p. 113-315

Groot, Wouter en Karel Dibbets, 'Welke slag aan de Somme? Oorlog en neutraliteit in de Nederlandse bioscopen, 1914-1918', in: Tijdschrift voor geschiedenis, vol. 122 (2009) p. 509-521

Ham, Laurens, 'Boven ruimte, boven tijd. Het begrip "Groot-Nederland" in twee tijdschriften uit de Eerste Wereldoorlog', in: TS.> Tijdschrift voor Tijdschriftstudies (2009) afl. 26, p. 21
Beschikbaar op: www.tijdschriftstudies.nl/index.php/TS/article/viewFile/256/251

Hemels, Joan, Een journalistiek geheim ontsluierd. De Dubbelmonarchie en een geval van dubbele moraal in de Nederlandse pers tijdens de Eerste Wereldoorlog (Apeldoorn: Spinhuis Uitgevers, 2010)

Hikhuijsen, Jos, 'De tekenpen als wapen van neutraal Nederland ten tijde van de Eerste Wereldoorlog', in: Armamentaria, vol. 39 (2004) p. 76-105.
Beschikbaar op: www.collectie.legermuseum.nl/sites/strategion/contents/i004516/arma39%20de%20tekenpen%20als%20wapen%20van%20neutraal%20nederland.pdf

Iddekinge, P.R.A. van, 'Tussen Telegraaf en toekomst. De stemming in het neutrale Nederland', in: R.L. Schuursma e.a. (red.), 14-18. De Eerste Wereldoorlog. Deel 4 (Amsterdam: Uitgeverij Amsterdam Boek, 1975/1976) p. 762-765

Kammelar, Rob en J.M.J. Sicking, Het monster van de oorlog. Nederlandse liedjes en gedichten over de Eerste Wereldoorlog (Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar, 2004)

Kammelar, Rob, 'Antimilitarisme en de Eerste Wereldoorlog', op: www.wereldoorlog1418.nl/antimilitarisme/index.html

Karsten, Sjoerd, Willeke Los en Vincent Stolk, 'Education as cultural mobilisation. The Great War and its effects on moral education in the Netherlands', in: Paedagogica Historica: International Journal of the History of Education, vol. 50, nr. 5, p. 685-706
Beschikbaar op: www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00309230.2014.911756#.U_9tw2OOpQt

Keizer, Madelon de en Sophie Tates (red.), Moderniteit. Modernisme en massacultuur in Nederland 1914-1940 (Zutphen: Walburg Pers, 2004)

Kristel, Conny, 'Propagandaslag. Nederlandse reacties op de Britse film "Battle of the Somme" (1916)', in: Kraaijestein, Martin (red.), Wankel evenwicht. Neutraal Nederland en de Eerste Wereldoorlog (Soesterberg: Aspekt, 2007) p. 344-365

Lith, Hans van, 'Albert Hahn: politieke prenten 1914-1918', in: The Western Front Association Nederland, Opgediept Verleden. Deel III (1996) p. 75-82
Indien nog voorradig na te bestellen via het secretariaat van de WFA Nederland: www.wfanederland.nl/

Logt, A. van der, ‘De Eerste Wereldoorlog in het Nederlandse theater van het interbellum’, in: H. van der Linden, J.H.J. Andriessen, L. Dorrestein & P. Pierik (red.), De Grote Oorlog 1914-1918. Essays over de Eerste Wereldoorlog, deel 22 (Soesterberg: Aspekt, 2011) p. 223-292

Peltjes, G.J., 'Een revolutie van Duitse makelij. November 1918 in de Nederlandse pers', in: Skript. Historisch tijdschrift, vol. 13 (1991) p. 175-182

Schulten, Paul, 'De aanval op de Dardanellen (1915) en de receptie in Nederland', in: Victor Enthoven, Gerard Acda, Alexander Bon (red.), Een saluut van 26 schoten. Liber amicorum aangeboden aan Ger Teitler bij zijn afscheid als hoogleraar aan het Koninklijk Instituut voor de Marine (Amsterdam: De Bataafsche Leeuw, 2005) p. 271-282

Sicking, Jacques, 'Hoe Nederlanders de Eerste Wereldoorlog hebben beleefd. Prozateksten geven indringend beeld van beleving Grote Oorlog', op: www.wereldoorlog1418.nl/beleving-eerste-wereldoorlog/index.html

Steenvoorden, H., ‘ ‘…Een groep gewetenlooze schurken die dezen oorlog veroorzaakt hebben’. De relatie tussen Engelse oorlogspropaganda en Duitslandbeelden in De Telegraaf en de Nieuwe Rotterdamse Courant 1914-1915’, in: J.H.J. Andriessen, L. Dorrestein & P. Pierik (red.), De Grote Oorlog - kroniek 1914-1918. Essays over de Eerste Wereldoorlog, deel 16 (Soesterberg: Aspekt, 2008) p. 9-124

Stoelinga, Th.H.J., Russische revolutie en vredesverwachtingen in de Nederlandse pers maart 1917-maart 1918 (Bussum: Van Dishoeck, 1967)

Tames, Ismee, "Oorlog voor onze gedachten". Oorlog, neutraliteit en identiteit in het Nederlandse publieke debat, 1914-1918 (Hilversum: Uitgeverij Verloren, 2006)

Tames, Ismee, '"Waarlijk niet voor theoretisch twistgesprek." J.A. van Hamel en de Nederlandse neutraliteit', in: Martin Kraaijestein (red.), Wankel evenwicht. Neutraal Nederland en de Eerste Wereldoorlog (Soesterberg: Aspekt, 2007) p. 62-84

Valk, A. van der, ‘"Een heerlijk vreedzaam gevoel". Frederik van Eeden tijdens de Grote Oorlog', in: Dorrestein, L., Linden, H. van der en Pierik, P. , De Grote Oorlog - kroniek 1914-1918. Essays over de Eerste Wereldoorlog, deel 24 (Soesterberg: Aspekt, 2012) p. 21-34

Weber, L., ‘Moderne moeders. Veranderende beeldvorming over de positie van de Nederlandse vrouw in het Algemeen Handelsblad en de Haagsche Courant in de periode 1914 tot 1918’, in: Andriessen, J.H.J., Ros, M. & Pierik, P. (red.), De Grote Oorlog - kroniek 1914-1918. Essays over de Eerste Wereldoorlog, deel 12 (Soesterberg: Aspekt, 2006) p. 101-183

Werkman, H., ‘ ‘Een verwoed moralist’. De Nederlandse moraal tijdens de Eerste Wereldoorlog in de roman lichting ’18 van J.K. van Eerbeek‘,in: J.H.J. Andriessen & P. Pierik (red.), De Grote Oorlog - kroniek 1914-1918. Essays over de Eerste Wereldoorlog, deel 15 (Soesterberg: Aspekt, 2007) p. 9-28

Wouters, D., Distributiegijn en -pijn. Het straatlied 1914-1918 (Amsterdam: Holland, 1940)
Mogelijk nog te vinden bij antiquariaten.

openbare orde

Titels over ordeverstoringen zoals het Aardappeloproer en de revolutiedreiging van 1918.

De AS, Anarchistisch Tijdschrift, Themanummer De Grote Oorlog, nr. 186/187, 2014.
Voor meer informatie zie: www.tijdschrift-de-as.nl/

Baruch, Friedel, 'Nederland en de Russische revolutie', in: Friedel Baruch e.a. (red), Aan de grenzen voorbij. Over de betrekkingen tussen Nederland en de USSR (1917-1987) (Amsterdam: De Schalm, 1987) p. 13-36

Blom, R., ‘De revolutiepoging van Troelstra in november 1918. Over socialisten, rode militairen en soldatenraden’, in: J.H.J. Andriessen, L. Dorrestein & P. Pierik (red.), De Grote Oorlog - kroniek 1914-1918. Essays over de Eerste Wereldoorlog. Deel 17 (Soesterberg: Aspekt, 2008) p. 119-136

Blom, R.L., 'Revolutionaire dreiging aan het einde van de Eerste Wereldoorlog. Geheim agent Wooning in de soldaten- en arbeidersraad', in: Dorrestein, L., Kraaijestein, M., Linden, H. van der & Pierik, P. (red.), De Grote Oorlog 1914-1918. Essays over de Eerste Wereldoorlog. Deel 25 (Soesterberg: Aspekt, 2012) p. 13-20

Does, J.C., Als 't moet. November 1918 en de Bijzondere Vrijwillige Landstorm (Den Haag: Nijgh & Van Ditmar, 1959)
Mogelijk nog te vinden bij antiquariaten.

Huijboom, H., 'Het aardappeloproer van 1917', in: Ons Amsterdam, vol. 44 (1992) afl. 6, p. 148-152

Iddekinge, P.R.A. van, 'Voor koningin en vaderland. De gebeurtenissen tussen eind oktober en 18 november 1918', in: R.L. Schuursma e.a. (red.), 14-18. De Eerste Wereldoorlog. Deel 10 (Amsterdam: Uitgeverij Amsterdam Boek, 1975/1976) p. 1819-1824

Krijger, Mieke, 'Het Aardappeloproer in 1917', in: Armamentaria, vol. 39 (2004) p. 54-74

Verslag van dag tot dag van het Aardappeloproer, gebaseerd op interviews met betrokkenen. Beschikbaar op: www.collectie.legermuseum.nl/sites/strategion/contents/i004516/arma39%20het%20aardappeloproer%20in%201917.pdf

Lith, H. van, ‘Schaarste en oproer 1914-1918’, in: J.H.J. Andriessen, L. Dorrestein & P. Pierik (red.), De Grote Oorlog - kroniek 1914-1918. Essays over de Eerste Wereldoorlog. Deel 17 (Soesterberg: Aspekt, 2008) 179-205

Loos, W., ‘1918. De revolutie die niet doorging en de bijzondere vrijwillige landstorm’, in: Andriessen, J.H.J., Ros, M. & Pierik, P. (red.), De Grote Oorlog - kroniek 1914-1918. Essays over de Eerste Wereldoorlog. Deel 8 (Soesterberg: Aspekt, 2005) p. 155-163

Onderwater, P., 'Het Nederlandse leger en de revolutiedreiging, 1918-1920', in: Mars et Historia, vol. 45 (2011), afl. 1, p. 22-29
Indien voorradig na te bestellen via: www.marsethistoria.nl/

Peltjes, G.J., 'Een revolutie van Duitse makelij. November 1918 in de Nederlandse pers', in: Skript. Historisch tijdschrift, vol. 13 (1991) p. 175-182

Scheffer, H.J., November 1918. Journaal van een revolutie die niet doorging (Amsterdam: De Arbeiderspers, 1968)

Stoelinga, Th.H.J., Russische revolutie en vredesverwachtingen in de Nederlandse pers maart 1917-maart 1918 (Bussum: Van Dishoeck, 1967)
Mogelijk nog te krijgen bij antiquariaten.

Wijne, Johan S., De vergissing van Troelstra (Hilversum: Verloren, 1999)

Wolting, A., 'De novemberdagen van 1918. De rol van de Nederlandse inlichtingendienst', in: Ons Leger, vol. 50 (1966) afl. 9, p. 10-15

Overheid, politiek en pacifisme

Titels over politieke personen of partijen en pacifistische organisaties.

Blom, Ron, 'De Socialistische Partij. "Libertair-socialistische" partijvorming tijdens de Eerste Wereldoorlog', in: Martin Kraaijestein (red.), Wankel evenwicht. Neutraal Nederland en de Eerste Wereldoorlog (Soesterberg: Aspekt, 2007) p. 310-343

Blom, R.L., ‘De Eerste Wereldoorlog en de sociaal-democratie in Nederland. Over nationale verdediging in een imperialistisch tijdvak en de politieke consequenties voor de socialistische beweging’, in: J.H.J. Andriessen, L. Dorrestein & P. Pierik (red.), De Grote Oorlog - kroniek 1914-1918. Essays over de Eerste Wereldoorlog. Deel 20 (Soesterberg: Aspekt, 2010) p. 9-28

Bosboom, N., In moeilijke omstandigheden. Augustus 1914-mei 1917 (Gorinchem: Noorduyn, 1933)
Mogelijk nog te vinden bij antiquariaten.

Bosmans, J., 'Neutraal regeren. De neutraliteitspolitiek van de Nederlandse regering en het parlementaire werk tot eind 1917', in: R.L. Schuursma e.a. (red.), 14-18. De Eerste Wereldoorlog. Deel 4 (Amsterdam: Uitgeverij Amsterdam Boek, 1975/1976) p. 750-754

Bosmans, J., 'De kroon aan het werk. De overgang van het kabinet-Cort van der Linden naar het Kabineet-Ruyes de Beerenbrouck (maart-november 1918)', in: R.L. Schuursma e.a. (red.), 14-18. De Eerste Wereldoorlog. Deel 10 (Amsterdam: Uitgeverij Amsterdam Boek, 1975/1976) p. 1806-1811

Burger, Jan Erik, Linkse frontvorming. Samenwerking van revolutionaire socialisten 1914-1918 (Amsterdam: Van Gennep, 1983)

Dongen, B.B. van, 'Troelstra en de natie. De koersverandering van Troelstra en de SDAP begin augustus 1914', in: R.L. Schuursma e.a. (red.), 14-18. De Eerste Wereldoorlog. Deel 2 (Amsterdam: Uitgeverij Amsterdam Boek, 1975/1976) p. 363-364

Dongen, B.B. van, 'Rood verdeeld. De positie van de Nederlandse socialisten ten opzichte van de oorlog en hun interne verdeeldheid', in: R.L. Schuursma e.a. (red.), 14-18. De Eerste Wereldoorlog. Deel 4 (Amsterdam: Uitgeverij Amsterdam Boek, 1975/1976) p. 766-769

Dongen, B.B. van, 'De SDAP, de Eerste Wereldoorlog en de vredesbeweging in de SDAP', in: Socialisme en Democratie, vol. 39 (1982) nr. 7/8, p. 342-354

Dongen, Bas van, Revolutie of integratie. De Sociaal Democratische Arbeiders Partij in Nederland (SDAP) tijdens de Eerste Wereldoorlog (Amsterdam: Stichting Beheer IISG, 1992)

Gilst, A. van, ‘Een Nederlandse minister in de Eerste Wereldoorlog. Dr. F.E. Postuma (1874-1943)’, in: Andriessen, J.H.J., Ros, M. & Pierik, P. (red.), De Grote Oorlog - kroniek 1914-1918. Essays over de Eerste Wereldoorlog. Deel 4 (Soesterberg: Aspekt, 2004) p.105-114

Hertog, Johan den, Cort van der Linden (1846-1935). Minister-president in oorlogstijd (Amsterdam: Uitgeverij Boom, 2007)

Hertog, Johan den, '"Stille politiek" en de pacificatie van 1917', in: Dennis Bos, Maurits Ebben en Henk te Velde (red.), Harmonie in Holland. Het poldermodel van 1500 tot nu (Amsterdam: Bert Bakker, 2007) p. 176-193

Hoejenbos, L., 'De gemeenten gedurende den oorlog' in: W.A.T. de Meester (red.), Gedenkboek van den Europeeschen oorlog in 1918-1919 (Leiden, z.j.) p. 280-288
Ook verschenen op: www.wereldoorlog1418.nl/nederlandse-gemeenten/index.html

Kemmeren, Theo, 'Koningin Wilhelmina - vorstin in oorlog (1914 - 1918)', op: www.wereldoorlog1418.nl/wilhelmina-in-oorlogstijd/index.html

Kerkhoven, Jaap, 'Een parlementaire enquête, 1919-1928', in: The Western Front Association Nederland, Opgediept Verleden. Deel I (1988) p. 75-79
Indien nog voorradig na te bestellen via het secretariaat van de WFA Nederland: www.wfanederland.nl/

Kraaijestein, Martin, 'Lokaal bestuur in Nederland in het offensief. De eerste oorlogsmaanden van de "Groote Oorlog", 1914-1918', in: De Nieuwste Tijd, vol. 12 (1999) p. 33-42

Kraaijestein, Martin, 'Gemeenten in de frontlinie. Lokaal bestuur tijdens de Eerste Wereldoorlog', in: Openbaar bestuur, vol. 11 (2001) afl. 5, p. 12-17

Kraaijestein, Martin, 'Lokale noden en lokaal beleid', in: Hans Binnenveld e.a. (red.), Leven naast de catastrofe. Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog (Hilversum: Uitgeverij Verloren, 2001) p. 63-77
Ook verschenen op: www.wereldoorlog1418.nl/lokale-noden/index.html

Minderaa, J.T., 'Pacificatie en democratisering in Nederland rond 1918', in: R.A. Koole (red.), Van Bastille tot Binnenhof. De Franse revolutie en haar invloed op de Nederlandse politieke partijen (Houten: Fibula, 1989) p. 49-65

Moeyes, Paul, 'Minister in Oorlog: Nicolaas Bosboom (1855-1937)', in: Martin Kraaijestein (red.), Wankel evenwicht. Neutraal Nederland en de Eerste Wereldoorlog (Soesterberg: Aspekt, 2007) p. 117-143

Moeyes, Paul, 'Minister van verzoening', in: Historisch Nieuwsblad, nr. 6/2008.

Beschikbaar op: www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/27827/minister-van-verzoening.html

Riemens, M.J., Een vergeten hoofdstuk. De Nederlandsche Anti-Oorlog Raad en het Nederlands pacifisme tijdens de Eerste Wereldoorlog (Groningen: Wolters-Noordhoff, 1995)

Riemens, M., 'Vredespleidooi uit onmacht. De Nederlandsche Anti-Oorlog Raad en het Nederlands pacifisme tijdens de Eerste Wereldoorlog', in: Jaarboek Buitenlandse Zaken, vol. 3 (1996) p. 49-69

Rooy, Piet de, 'De pacificatie van 1917', in: Historisch Nieuwsblad, nr. 3/2005
Beschikbaar op: www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/6571/de-pacificatie-van-1917.html

Terpstra, Hans, 'Koningin Wilhelmina - jonge vorstin van Nederland - tijdens de Eerste Wereldoorlog', op: www.wereldoorlog1418.nl/wilhelmina/index.html

Treub, M.W.F., Herinneringen en Overpeinzingen (Haarlem: Tjeenk Willink, 1931)
Beschikbaar op: www.dbnl.org/arch/treu002herr01_01/pag/treu002herr01_01.pdf

Treub, M.W.F., Oorlogstijd. Herinneringen en indrukken (Haarlem: Tjeenk Willink, 1917)
Beschikbaar op: www.dbnl.org/arch/treu002oorl01_01/pag/treu002oorl01_01.pdf

Valk, J.P. en M. van Faassen (red.), Dagboeken en aantekeningen van Willem Hendrik de Beaufort 1874-1918. Tweede Band 1911-1918 (Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, 1993)
Beschikbaar op: www.historici.nl/retroboeken/beaufort/#page=6&accessor=toc&source=1&view=homePane

Veld, N.K.C.A. in 't, 'Spannende dagen. De reactie in Nederland op de Duitse oorlogsdreiging in augustus 1914', in: R.L. Schuursma e.a. (red.), 14-18. De Eerste Wereldoorlog. Deel 2 (Amsterdam: Uitgeverij Amsterdam Boek, 1975/1976) p. 347-352

Vermeulen, Ingelies, 'Aletta Jacobs op vredesmissie', in: Historisch Nieuwsblad, 5/2003
Beschikbaar op: www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/6157/aletta-jacobs-op-vredesmissie.html

Vonhoff, H.J.L., 'De radicale liberaal. Marie Willem Frederik Treub (1858-1931), Nederlands staatsman', in: R.L. Schuursma e.a. (red.), 14-18. De Eerste Wereldoorlog. Deel 4 (Amsterdam: Uitgeverij Amsterdam Boek, 1975/1976) p. 770-771

Vries, C.W. de, 'Nederland 1914-1918' in: W.J. van Welderen Rengers (red.), Schets eener parlementaire geschiedenis van Nederland, deel IV (Den Haag: Nijhoff, 1955) p. 1-260

Wal, S.L. van der, Herinneringen van Jhr. Mr. B.C. de Jonge, met brieven uit zijn nalatenschap (Groningen: Wolters-Noordhoff, 1968)
Mogelijk te vinden bij antiquariaten.

Wils, Eric J., 'Het verweerde graf van mr. Cort van der Linden, Nederlands premier in de Eerste Wereldoorlog', op: www.wereldoorlog1418.nl/cort-van-der-linden/index.html

religie

Hans Krabbendam, 'Uit de schaduw. Opleving van de Eerste Wereldoorlog', in: Transparant. Tijdschrift van de Vereniging van Christen-Historici, nr. 13.1 (febr. 2002) 19-24

Enne Koops, 'Een conflict van strijdige levenswijze?. De gereformeerde prediking en de moderne cultuur (1911-1918)' in: Madelon de Keizer en Sophie Tates (red.), Moderniteit. Modernisme en massacultuur in Nederland, 1914-1940 (Zutphen: Walburg Pers, 2004) 66-83

Enne Koops, ''Een cultuurhistorische zondvloed'. De gevolgen van de Eerste Wereldoorlog voor het Nederlandse christendom', in: L. Dorrestijn, M. Kraaijestein, H. van der Linden en P. Pierik (red.), De Grote Oorlog. Kroniek 1914-1918. Essays over de Eerste Wereldoorlog. Deel 25 (Soesterberg: Aspekt, 2012) 49-82

Enne Koops, 'De kogel door de kerk? Het Nederlandse christendom tijdens de oorlogsjaren 1914-1918. Historiografie en onderzoeksperspectieven', in: Transparant. Tijdschrift v.d. Vereniging van Christen-Historici 24.3 (september 2013) p. 6-11

Koops, Enne, '1916: de troonsbestijging van den Antichrist': www.geschiedenisbeleven.nl/Artikelen/Geschiedenis/1916_de_troonsbestijging_van_den_Antichrist/

Koops, Enne, 'Het tijdperk van het blonde beest': historiek.net/1916-het-tijdperk-van-het-blonde-beest/39856/

Vluchtelingen en Geïnterneerden

Titels over vluchtelingen, krijgsgevangenen en geïnterneerden. Titels die over een specifieke plaats gaan, vindt u terug in de rubriek 'Lokale geschiedenis'.

Bergen, L. van, ‘Het Nederlandsche Roode Kruis in de jaren van de grote oorlog’, in: J.H.J. Andriessen, M. Ros & P. Pierik (red.), De Grote Oorlog - kroniek 1914-1918. Essays over de Eerste Wereldoorlog. Deel 4 (Soesterberg 2004) 205-225

Beyers-Bell, Janine, 'Vluchtoord voor Belgen. De Nederlandse hulp aan Belgische vluchtelingen', in: R.L. Schuursma e.a. (red.), 14-18. De Eerste Wereldoorlog. Deel 2 (Amsterdam: Uitgeverij Amsterdam Boek, 1975/1976) p. 357-362

Bos, Menno, 'De opvang van Belgische vluchtelingen', in: Historisch Nieuwsblad, nr. 9/2007

Beschikbaar op: www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/6984/de-opvang-van-belgische-vluchtelingen-in-de-oorlog.html

Dekker, Angela, 'Russische vluchtelingen in Nederland (1914-1918)', in: Historisch Nieuwsblad, nr. 8/2009

Beschikbaar op: www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/26014/russische-vluchtelingen-in-nederland-1914-1918.html

Heuvel-Strassen, E.A., 'Vluchtelingenzorg of vreemdelingenbeleid. De Nederlandse overheid en Belgische vluchtelingen', 1914-1915', in: Tijdschrift voor geschiedenis, vol. 99 (1986) p. 184-204

Hollestelle, Leo, ‘Zuiderburen op drift. De opvang van Belgische vluchtelingen op Walcheren 1914-1915’, in: De Wete gedaan aan de leden van de Heemkundige Kring Walcheren, 44e jaargang nummer 1 (januari 2015), p. 15-25

Klinkert, Wim, 'Internering van vreemde militairen in Nederland gedurende de Eerste Wereldoorlog', in: Mars in cathedra (1987) p. 2447-2463

Beschikbaar op: www.kvbk-cultureelerfgoed.nl/MS_PDF/Mars_in_Cathedra/1987-2447-01-0007.PDF en www.kvbk-cultureelerfgoed.nl/MS_PDF/Mars_in_Cathedra/1987-2463-01-0009.PDF

Kraaijestein, M., ‘Belgische vluchtelingen in het oorlogvoerende Groot-Brittannië en het neutrale Nederland, een vergelijking’, in: Andriessen, J.H.J., Ros, M. & Pierik, P. (red.), De Grote Oorlog - kroniek 1914-1918. Essays over de Eerste Wereldoorlog. Deel 7 (Soesterberg: Aspekt, 2005) p. 40-63

Kramers, C.J.M., 'Internering in Nederland 1914-1918', in: Mars et Historia, vol. 28 (1994) nr. 3, p. 23-32
Beschikbaar op: www.marsethistoria.nl/pdf/Jaargang%2028/Mars-j28-n03.pdf

Kruishoop, J.B.C. en Martin Bossenbroek, Vluchten voor de Groote Oorlog. Belgen in Nederland 1914-1918 (Amsterdam: De Bataafsche Leeuw, 1988)

Lier, F.J., 'Internering van vreemde militairen in Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog', in: Ons Wapen. Tweemaandelijks Tijdschrift voor de Koninklijke Marechaussee (1967) p. 50-57

Maat, Johri, 'Het kabinet en de vluchtelingen van de Eerste Wereldoorlog', in: Openbaar Bestuur, juni/juli 2004, p. 15-18
Beschikbaar op: members.casema.nl/j.h.maat/J.H.%20Maat,%20Kabinet%20en%20vluchtelingen%20WO%20I,%20Openbaar%20Bestuur,%20juni%20juli%202004,%20p.%2015-18.pdf

Maat, Johri, 'Vluchtelingen in de Eerste Wereldoorlog', in: Historisch Nieuwsblad, 8/2004
Beschikbaar op: www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/6449/vluchtelingen-in-de-eerste-wereldoorlog.html

Maat, Johri, 'Vluchtelingen en geïnterneerden in Nederland - crisismanagement tijdens de Eerste Wereldoorlog', in: Nieuwsbrief Crisisbeheersing, september 2005, p. 22-24
Beschikbaar op: members.casema.nl/j.h.maat/J.H.%20Maat,%20Vluchtelingen%20WO%20I,%20Nieuwsbrief%20Crisisbeheersing,%20september%202005,%20p.%2022-24.pdf

Roodt, Evelyn de, 'Britse en Duitse krijgsgevangenen in Nederland. Uitwisseling en internering tijdens de Eerste Wereldoorlog', in: Militaire Spectator, vol. 168 (1999) p. 40-53

Beschikbaar op: www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/6449/vluchtelingen-in-de-eerste-wereldoorlog.html

Roodt, Evelyn de, Oorlogsgasten. Vluchtelingen en krijgsgevangenen in Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog (Zaltbommel: Europese Bibliotheek, 2000)

Roodt, Evelyn de, 'Oorlogsgasten in Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog', in: Armamentaria, vol. 35 (2000) p. 59-71
Beschikbaar op: www.collectie.legermuseum.nl/sites/strategion/contents/i004529/arma35%20oorlogsgasten%20in%20nederland.pdf

Roodt, Evelyn de, 'Het Nederlandse asielbeleid tijdens de Eerste Wereldoorlog', in: Openbaar Bestuur, vol. 11 (2001) afl. 4, p. 16-20

Roodt, Evelyn de, 'Duitse deserteurs in Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog', in: Andriessen, J.H.J., Ros, M. & Pierik, P. (red.), De Grote Oorlog - kroniek 1914-1918. Essays over de Eerste Wereldoorlog. Deel 1 (Soesterberg: Aspekt, 2002) p. 122-161

Roodt, Evelyn de, 'Reacties van Nederlanders op vluchtelingen tijdens de Eerste Wereldoorlog', in: Hans Binnenveld e.a. (red.), Leven naast de catastrofe. Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog (Hilversum: Uitgeverij Verloren, 2001) p. 51-62

Roodt, Evelyn de, 'Vluchtelingen en krijgsgevangenen in Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog', in: The Western Front Association, Opgediept Verleden. Deel V (2004) p. 216-231

Indien nog voorradig na te bestellen via het secretariaat van de WFA Nederland: www.wfanederland.nl/

Strasser, Liesbeth, 'Belgische vluchtelingen in Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog', in: Rekenschap. Driemaandelijks tijdschrift voor wetenschap en kultuur, vol. 42 (1995) afl. 1, p. 14-23

Verleyen, Misjoe en Marc de Meyer, Augustus 1914. België op de vlucht (Antwerpen: Uitgeverij Manteau/WPG, 2013)

Vries, W. de, 'Nederland als non-belligerente natie en de internering van buitenlandse militairen gedurende de Eerste Wereldoorlog', in: Mededelingen van de sectie Militaire Geschiedenis, Landmachtstaf, vol. 3 (1980) p. 76-136

Wolf, Susanne, Guarded neutrality. The internment of foreign military personnel in the Netherlands during the First World War (Sheffield: University of Sheffield, 2008)

Wolf, Susanne, Guarded neutrality. Diplomacy and internment in the Netherlands during the First World War (Leiden: Brill, 2013)

Lokale geschiedenis

Gegroepeerd per provincie vindt u hier titels terug die over specifieke plaatsen gaan.

Drenthe

Bulte, M., Gewapende vrede. Zuidoost-Drenthe tijdens de Eerste Wereldoorlog (Beilen 2010)

Eggens, Albert, Van daad tot vonnis. Door Drenten gepleegde criminaliteit voor en tijdens de Eerste Wereldoorlog (Assen: Koninklijke Van Gorcum, 2005)
Beschikbaar op: dissertations.ub.rug.nl/faculties/arts/2005/a.eggens/

Houtman, Wim, 'Belgische en Franse vluchtelingen in Drenthe 1914-1919', in: Nieuwe Drentse Volksalmanak, vol. 117 (2000) p. 68-86

Wersch, Michiel van, Vluchtoord Veenhuizen (2013)

Friesland

Doeleman, Henk, Henk Dijkstra en Jan Oosterhoff (red.), Interneeringsdepot Gaasterland. Belgische vluchtelingen 1914-1918 (Oudmirdum: Informatiecentrum Mar en Klif, 1996)

Duijf, J., 'Mobilisatie 1914-1918 op Terschelling', in: Schylge myn lântse. Tijdschrift van het gemeente-museum 't Behouden Huys en van het Natuurhistorisch Streekmuseum te Terschelling, vol. 11 (1990) p. 276-278

Gelderland

Agterhof, H.H., 'Smokkelen in de Eerste Wereldoorlog', in: Contactorgaan A.D.W. van de Werkgemeenschap Aalten, Dinxperlo en Wisch (1981) p. 62-63

Bruggen, Gerard van, De hei is groot genoeg. Vluchtoord Ede (Barneveld: Koninklijke BDU Uitgevers, 2008)

Engelsman-Agterhuis, G.J., 'Interneringskamp 1918-1919', in: Heemkunde Hattem, afl. 40 (1989) p. 7-11

Hendrickx-van der Avert, Maaike, 'Het vluchtoord Nunspeet', in: The Western Front Association Nederland, Opgediep Verleden. Deel II (1992) p. 115-116
Indien nog voorradig na te bestellen via het secretariaat van de WFA Nederland: www.wfanederland.nl/

Hoof, P.M.M. van, 'Geschiedenis van de smokkelhandel rond Nijmegen tijdens de Eerste Wereldoorlog', in: Bijdragen en Medeedelingen. Gelre, Vereeniging tot Beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht, vol. 84 (1993) p. 176-196

Locht, D., 'Mobilisatie 1914-1918', in: Heemkunde Hattem, afl. 124 (2010)

Manen, P.G. van, 'Epe en het einde van de Ie Wereldoorlog en de revolutiepoging van Troelstra', in: Mededelingenblad Ampt. Epe, (1982) afl. 60, p. 18-20

Postema, Fokke, Onafzienbare heidevlakten. Vluchtoord Oldebroek en Nunspeet (Barneveld: Koninklijke BDU Uitgevers, 2008)

Righolt, Annette, Ede en Heidestad - de blanke stad der Belgische vluchtelingen (Z.p., 2003)

Schaverbeke, E. van, 'Het vluchtoord Nunspeet en de Marechaussee', in: Mars et Historia, vol. 32 (1998) nr. 4, p. 2-4
Beschikbaar op: www.marsethistoria.nl/pdf/Jaargang%2032/Mars-j32-n04.pdf

Stalknecht, Harry, 'Wat is geduld in een oord als dit? Het moeizame begin van vluchtoord Nunspeet', in: G-Geschiedenis, vol. 5 (2014), nr. 1, p. 50-51

Verwaijen, Willem, Op de vlucht. Vluchtoord Ede '14-'18 (Ede: Comité Belgen Ede, 1984)

Groningen

Sanders, Lars, 'Hoe de Eerste Wereldoorlog naar Groningen kwam', op: www.geschiedenisbeleven.nl/Artikelen/Geschiedenis/Hoe_de_Eerste_Wereldoorlog_naar_Groningen_kwam/

Wielinga, Menno, Het Engelse Kamp Groningen 1914-1918. De geschiedenis van 1.500 Engelse militairen tijdens de Eerste Wereldoorlog (Groningen: Profiel B.V., 2014)

Limburg

Bergen, W.H. van, Limburg 1914-1918 (Sittard: Stichting Charles Beltjens, 2003)

Engelen, J.P.J., 'Een zeldzame prentbriefkaart. Belgische vluchtelingen in Limburg tijdens de Eerste Wereldoorlog', in: Het land van Herle, vol. 38 (1988) p. 8-10

Lith, Hans van, Twee miljoen pakketten... Het 'Internationaal Liefdewerk voor gewonden en krijgsgevangenen' te Maastricht 1915-1919. Een indrukwekkend initiatief (Soesterberg: Aspekt, 2011)

'Oostelijk Zuid-Limburg in de Eerste Wereldoorlog', in: Het land van Herle, vol. 58 (2008) afl. 1, p. 11-26

Steen, Paul van der, Schampschot. Een klein dorp aan de rand van de Groote Oorlog (Amsterdam: Balans 2014)

Verbeet, G.J.B., 1914-1918. Moeilijke jaren voor de beiden Limburgen (Mosae Libro, 2014)

Zits, Evert, 'Smokkelarij te Susteren tijdens de Eerste Wereldoorlog', in: Historisch Jaarboek voor het land van Zwentibold, vol. 3 (1982) p. 7/a17

Noord-Brabant

Boer, Nicole de, Belgische vluchtelingen in Roosendaal 1914-1918 (Roosendaal: Gemeentearchief Roosendaal, 2007)
Beschikbaar op: www.gemeentearchiefroosendaal.nl/producten/brochures/belgische-vluchtelingen-in-roosendaal-1914-1918

Bos-Rops, Yvonne, 'De commissaris en de vluchtelingen. Belgen in Brabant, juli-december 1914', in: Brabants Heem. Tweemaandelijks tijdschrift voor Brabantse heem- en oudheidkunde, vol. 49 (1997) afl. 3, p. 102-110

Broos, M.C.J., 'De Belgische vluchtelingen in Roosendaal', in: Heemkundekring Roosendaal en Nispen (1991) afl. 18, p. 6-26

Daalmans, G.A.A. en C.D. Vanwesenbeeck, Een Belgisch dorp in een Brabantse stad. Het leven van de Belgische vluchtelingen in de vluchtoorden van Bergen op Zoom, 1914-1919 (Bergen op Zoom: Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom, 1999)

Diversen, Grenzeloos Tilburg 1914-1918. Een stad vol vluchtelingen (Tilburg 2014).

Diversen, "Met ons gaat alles goed." De Groote oorlog in het klein (Erfgoed Brabant 2013)

Doornmalen, A.J.G. van, 'Een Belgisch dorp op de Udensche heide. De Nederlandse regering en de opvang van Belgische vluchtelingen tijdens de Eerste Wereldoorlog', in: Nederland in de Wereld 1870-1950. Opstellen over buitenlandse en koloniale politiek (1988) p. 85-100

Goris, Frans, 'Belgische vluchtelingen in Moergestel en Berkel-Enschot 1914-1918', in: De Kleine Meijerij, vol.58 (2007) p. 45-58

Ham, W.A. van, De Belgen te Bergen op Zoom. Vlucht en Verblijf 1914-1919 (Bergen op Zoom 1974)

Hasselt, R.J.G.M., 'Belgische vluchtelingen in Roosendaal. 4 oktober- 5 november 1914', in: Jaarboek Oudheidkundige Kring 'De Ghulden Roos' Roosendaal, vol. 24 (1964) p. 101-112

Heijden, Cor van der, '"In het stroo, precies als varkens". Ingekwartierde militairen in Tilburg', in: G-Geschiedenis, vol. 5 (2014) nr. 1, p. 26-27

Hutten, Henk, 'Tijdens de mobilisatie 1914-1918', in: Heem Son en Breugel. Driemaandelijks tijdschrift van de Heemkundekring Son en Breugel (1987) afl. 4, p. 2-7

Janssen, Herman (red.), Hoogspanning aan de Belgisch-Nederlande grens. Gebeurtenissen uit WO I aan de grens met Baarle-Nassau (Baarle-Hertog-Nassau: Heemkundekring Amalia van Solms, 2013)

Jaspers, H., 'Het interneringskamp in Dorplein', in: De Aa Kroniek, vol. 7 (1988) nr. 4, p. 224-234

Jaspers, H. 'De grensversperring in de Eerste Wereldoorlog', in: De Aa Kroniek, vol. 4 (1985) nr. 2, p. 26-31

Kleijngeld, A.M.P., Gemobiliseerde militairen in Tilburg tijdens de Eerste Wereldoorlog (Tilburg: Stichting Zuidelijk Historisch Contact, 1983)
Mogelijk te vinden bij antiquariaten.

Knechten, R., Veghel ten tijde van de Eerste Wereldoorlog (online artikel)

Linden, H. M. van der, 'Oisterwijk en de Eerste Wereldoorlog. De Belgische vluchtelingen. Herinneringen van Adriana van der Eerden-Canters', in: L. Dorrestein, M. Kraaijestein, H. van der Linden & P. Pierik (red.), De Grote Oorlog 1914-1918. Essays over de Eerste Wereldoorlog. Deel 27 (Soesterberg: Aspekt, 2013) 171-188

Mastrigt, C. van, 'Willemstadse leveranciers tijdens de mobilisatie 1914-1918', in: Raveleyn, vol. 5 (1986-1987) afl. 1, p. 12-13 & afl. 2, p. 12-13

Noordermeer, Th.C.M., 'Mobilisatie, vluchtelingen en demobilisatie vóór, tijdens en ná de Eerste Wereldoorlog, 1914-1918', in: Jaarboek. Heemkundekring De Willemstad, vol. 4 (1994) p. 63-73

Schulten, Jan, 'Oosterhout (NB) tijdens de Eerste Wereldoorlog', in: Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda "De Oranjeboom", vol. 58 (2005) p. 116-151

Terheijden-Oudenhuysen, M. van, 'Mobilisatie te Nispen (1914-1918)', in: De Spycker, vol. 36 (1979) p. 62-70

Themanummer Tilburg. Tijdschrift voor geschiedenis, monumenten en cultuur over de Eerste Wereldoorlog (augustus 2014)

Vanneste, A., 'Hou toch die Belgen tegen aan de grens! De elektrische draadversperring aan de Belgisch-Nederlandse grens tijdens de Eerste Wereldoorlog', in: Jaarboek Oudheidkundige Kring 'De Ghulden Roos' (2009) p. 19-50

Verdeyen, R.W.R., België in Nederland, 1914-1919. De vluchtoorden Hontenisse en Uden (Den Haag: Nijhof, 1920)

Voort, Dré van de, Veerttien-Achttien. De geschiedenis van Reusel tijdens de Eerste Wereldoorlog (Reusel: Heemkunde Werkgroep Reusel, 1990)

Wintermans, J.J.G., Belgische vluchtelingen in Eindhoven, 1914-1919 (Tilburg: Katholieke Leergangen, 1985)
Mogelijk bij antiquariaten te vinden.

Zoetmulder, S.H.A.M., 'Repressieve pers-censuur in Brabant. Dagblad schorsing augustus 1917', in: Brabantia, vol. 31 (1982) p. 175-182

Noord-Holland

Aalst, Meyltje en Eddie de Paepe, 'Hilversum in de Eerste Wereldoorlog', in: Eigen Perk, vol. 3 (2004) p. 403-414
Beschikbaar op: www.albertusperk.nl/eigenperk-artikelen/2004.1%20WO%201.pdf

Blom, R.L., ‘De oorlogscurosia-verzameling van J.Th. Scheltema: Het gedenkboek over Amsterdam en Nederland tijdens den Wereldoorlog 1914-1918’, in: H. van der Linden, L. Dorrestein, & P. Pierik (red.), De Grote Oorlog 1914-1918. Essays over de Eerste Wereldoorlog, deel 23 (Soesterberg: Aspekt, 2011) p. 9-29

Emeis, M.G., '1914-1918: minder brood op de plank', in: Ons Amsterdam, vol. 31 (1979) p. 133-139

Heul, Frank H.M., Neutraal, maar toch... Kroniek van de Amsterdamse koopvaardijvloot in de Eerste Wereldoorlog (Amstelveen: Albatros, 2009)

Jansen, Gelein, Texel in de Eerste Wereldoorlog 1914-1918. De feiten op een rij (Den Burg: Langeveld & De Rooy Bv, 2004)

Lohmann-de Roever, M.B., 'Belgische vluchtelingen te Amsterdam in oktober 1914. Brieven van Tom Gleichman', in: Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum, vol. 68 (1976) p. 143-167
Beschikbaar op: www.amstelodamum.nl/site/index.php

Nagtegaal, K., ‘Toevlucht in Amsterdam, een quaestie van Hollandsch fatsoen. Overheden, diensten en particulieren bij de opvang van Belgische vluchtelingen in Amsterdam in de maanden augustus tot en met december 1914’, in: Andriessen, J.H.J., Ros, M. & Pierik, P. (red.), De Grote Oorlog - kroniek 1914-1918. Essays over de Eerste Wereldoorlog, deel 12 (Soesterberg: Aspekt, 2006) p. 9-100

Petterson, A.F., 'Aardappelnood. Amsterdamse arbeiders en het socialisme tijdens het Aardappeloproer van 1917', in: Holland, vol. 42 (2010) nr. 1, p. 18-39

Plas, Th. van der, 'De Koninklijke Marine en de verdediging van Naarden 1914-1918', in: Mars et Historia, vol. 31 (1997) nr. 1, p. 10-15
Beschikbaar op: www.marsethistoria.nl/pdf/Jaargang%2031/Mars-j31-n01.pdf

Roetemeijer, H.J.M., 'Eerste Wereldoorlog. Ook Amsterdam nam Belgische vluchtelingen op', in: Ons Amsterdam, vol. 35 (1984) p. 181-185

Streefkerk, J.J., 'Aantekeringen uit de oorlogsjaren 1914-1918', in: Historische Kring Loosdrecht, vol. 8 (1981) p. 77-90

Wisman, Nils, 'Onbehagen, afschuw en verslagenheid. Amsterdam in de greep van de Eerste Wereldoorlog', in: Ons Amsterdam, 2014, nr. 7-8

Overijssel

-----

Utrecht

Elias, B.G.J. (red.), Amersfoort zoals het was. Deel 4 De Eerste Wereldoorlog (Zwolle: Waanders, 1995)

Hees, Henk van, 'Belgische vluchtelingen in Eemnes', in: Historische Kring Eemnes, vol. 15 (1993) nr. 2, p. 64-66
Beschikbaar op: igitur-archive.library.uu.nl/sabine/2011-1107-200624/HKEN_1993-02_2.pdf

Hendrickx-van der Avert, Maaike, 'De opstand van Belgische vluchtelingen in Kamp Zeist', in: The Western Front Association Nederland, Opgediep Verleden. Deel I (1988) p. 59-65
Indien nog voorradig na te bestellen via het secretariaat van de WFA Nederland: www.wfanederland.nl/

Koen, D.T., Utrecht verdedigd. Fortificatie en mobilisatie 1914-1940. Historische Reeks Utrecht, deel 14, (Utrecht: Uitgeverij Matrijs, 1990)

Manten, Arie A., 'Breukelen en omgeving bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, 1914', in: Tijdschrift Historische Kring Breukelen, vol. 15 (2000) nr. 1, p. 26-34
Beschikbaar op: igitur-archive.library.uu.nl/sabine/2011-1128-200734/THKB_2000-01_6.pdf en igitur-archive.library.uu.nl/sabine/2011-1128-200734/THKB_2000-02_1.pdf

Pekelharing, G.G., 'De gemeente (in het bijzonder de gemeente Utrecht) en de distributie van goederen in de jaren 1914-1920', in: Economisch-Historisch Jaarboek, vol. 6 (1920) p. 1-133

Servaas, J.N., 'De jaren 1914-1918 te Maarssen', in: Orgaan van de Historische Kring Maarssen, vol. 8 (1981) p. 77-90

Smits, W., 'Belgische vluchtelingen in Maarssen', in: Orgaan van de Historische Kring Maarssen, vol. 17 (1990) p. 53-60

Stoel, Rutger e.a., Utrecht in de Eerste Wereldoorlog. Themanummer Oud Utrecht, vol. 81 (2008) afl. 6

Zeeland

Bauwens, André, 'De draad. Over een levensgevaarlijke afrastering tussen Nederland en België 1915-1918', in:Tijd|Schrift (Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlaanderen), 2010, p. 34-44

Bauwens, André en Miranda Haak, Bange jaren. Zeeuws-Vlaanderen en de Eerste Wereldoorlog (Heemkundige kring West-Zeeuws-Vlaanderen, 2014)

Haak, Miranda, 'Klein België. "Neutraal" gebied tijdens Wereldoorlog I', in: Tijd|Schrift (Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlaanderen), 2010, p. 20-24

Hintzen, Jan, 'De Stoomvaartmaatschappij Zeeland en het Centraal Censuurbureau Vlissingen tijdens de Eerste Wereldoorlog', in: Den Spiegel, vol. 18 (2000) afl. 3, p. 5-9

Klinkert, W., ‘Zeeland en FALL K. De Duitse aanvalsplannen tegen Nederland in de Eerste Wereldoorlog’, in: J.H.J. Andriessen, L. Dorrestein & P. Pierik (red.), De Grote Oorlog - kroniek 1914-1918. Essays over de Eerste Wereldoorlog, deel 18 (Soesterberg: Aspekt, 2009) p. 71-112

Lith, Hans van, 'Een kleine vergissing... is dodelijk', in: The Western Front Association, Opgediept Verleden. Deel V (2004) p. 55-63 
Indien nog voorradig na te bestellen via het secretariaat van de WFA Nederland: www.wfanederland.nl/

Verdeyen, R.W.R., België in Nederland, 1914-1919. De vluchtoorden Hontenisse en Uden (Den Haag: Nijhof, 1920)

Zwemer, Jan, Onrust en welvaart. Het platteland van de Zeeuwse eilanden in het tijdvak van de Eerste Wereldoorlog 1910-1922 (Vlissingen: Den Boer/De Ruiter, 2011)

Zuid-Holland

Anderson, Jan, en Teunissen, Hjalmar, Het hoofd boven water. Vlaardingen tijdens de Eerste Wereldoorlog (Vlaardingen 2006)

Andeweg, G., 'Rotterdam: Vrijplaats voor kopstukken en sympathisanten van de Tsjechische maffia tijdens de Eerste Wereldoorlog', in: Rotterdams Jaarboekje (2001) p. 302-355

Andeweg, G., ‘Masaryk in Rotterdam’, in: Andriessen, J.H.J., Ros, M. & Pierik, P. (red.), De Grote Oorlog - kroniek 1914-1918. Essays over de Eerste Wereldoorlog, deel 5 (Soesterberg: Aspekt, 2004) p. 24-34

Ban, Arie van den, Een stad in oorlog, Hellevoetsluis en de haar omringende dorpen en steden in de Eerste Wereldoorlog (Hellevoetsluis 2004)

Benschop, Bob, Kanongebulder in de verte. Hellevoetsluis en omgeving tijdens de mobilisatie 1914-1918 (Zaltbommel: Aprilis, 2008)

Blom, Ron en Theunis Stelling, 'Revolutionaire soldaten in Leiden. De onafhankelijke mobilisatieclub in 1915', in: Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en omstreken, vol. 97 (2005) p. 87-104

Boogaard, Ad van den, 'Belgische vluchtelingen in Dordrecht', in: The Western Front Association, Opgediept Verleden. Deel V (2004) p. 47-54
Indien nog voorradig na te bestellen via het secretariaat van de WFA Nederland: www.wfanederland.nl/

Brezet, Marianne, 'De Eerste Wereldoorlog en de groei van overheidsbemoeienis in Rotterdam', in: Hans Binnenveld e.a. (red.), Leven naast de catastrofe. Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog (Hilversum: Uitgeverij Verloren, 2001) p. 111-127

Dijk, René van, 'Vluchtelingenbeleid in vroeger tijd. Gorcum hielp mensen in nood', In: Gorcumse Courant, 6-1-1988, p. 5
Beschikbaar op: www.regionaalarchiefgorinchem.nl/onderzoek/kranten.html

Dongen, Azn., A. van, Verloren gegane schepen en gebleven vissers. Scheveningen 1914-1920 (Scheveningen: Centrum voor Familiegeschiedenis van Scheveningen, 1992)

Gras, Henk, 'Per duikboot door een boerensloot. Aspecten van de theatercultuur in Rotterdam gedurende de Eerste Wereldoorlog', in: Hans Binnenveld e.a. (red.), Leven naast de catastrofe. Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog (Hilversum: Uitgeverij Verloren, 2001) p. 145-161

Laar, Paul van de, 'Rotterdam tijdens de Eerste Wereldoorlog. De transito-economie nader belicht', in: Hans Binnenveld e.a. (red.), Leven naast de catastrofe. Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog (Hilversum: Uitgeverij Verloren, 2001) p. 79-92

Leenders, M.H.C.M., 'Rotterdam en de Belgische vluchtelingen', in: Rotterdams Jaarboekje (1992) p. 261-283
Beschikbaar op: rjb.x-cago.com/

Lith, Hans van, 'Een duif te Dordrecht', in: The Western Front Association Nederland, Opgediept Verleden. Deel V (2004) p. 201-203
Indien nog voorradig na te bestellen via het secretariaat van de WFA Nederland: www.wfanederland.nl/

Roodt, Evelien de, 'Vluchtelingen in Rotterdam tijdens de Eerste Wereldoorlog', in: Paul van de Laar (red.), Vier eeuwen migratie. Bestemming Rotterdam (Rotterdam: MondiTaal Publishing, 1998)

Stelling, Theunis, 'Sociale onrust in de Maasstad. Soldaten keren huiswaarts. De beweging van gedemobiliseerden in Rotterdam na de Eerste Wereldoorlog', in: Rotterdamsch Jaarboekje, vol. 4 (2006) 225-261
Beschikbaar op: rjb.x-cago.com/

Visser, Joop en Martijn Visser, 'Profijt en protest. Verscherping der sociale tegenstellingen in Nederland gedurende de Eerste Wereldoorlog', in: Binnenveld, Hans e.a. (red.), Leven naast de catastrofe. Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog (Hilversum: Uitgeverij Verloren, 2001) p. 93-109

Wentholt, C.J.F.M. (red.), Den Haag '14-'18. Fragmenten uit een dagboek (Den Haag: Haags Gemeentemuseum, 1986)

Zevenbergen, Cees, 'Voedselhulp via Rotterdam', in: G-Geschiedenis, vol. 5 (2014), nr. 1, p. 52-53