1. UTRECHT, 'GESCHIEDENISLOKAAL’

Bekijk hier filmpjes, foto's, brieven, documenten en kranten uit 1914-1918. Ga ook op onderzoek uit in musea, archieven en op plekken in je eigen omgeving en ontdek zo de sporen van de Eerste Wereldoorlog. Ideaal in voorbereiding op een bezoek aan één van de erfgoedinstellingen in Utrecht en ook met vele verwerkingsopdrachten.

2. MUSEUM HUIS DOORN

Duik met uw leerlingen in de vaderlandse geschiedenis. Museum Huis Doorn combineert de wereldgeschiedenis met de regionale geschiedenis. Diverse thema’s vormen een ingang om Huis en/of tentoonstellingspaviljoen te bezoeken.

3. EUROPEANA ‘PERSPECTIEVEN WOI’

Deze cursus is complementair met het Multi-Touch Boek, Bronnen en interpretaties met betrekking tot het ontstaan van de Eerste Wereldoorlog. De basiskennis uit het boek wordt in de cursus uitgebreid. Volgende algemene leerdoelen lopen als een rode draad doorheen het leertraject.

4. KASTEEL AMERONGEN

In het kader van de herdenking aan de Eerste Wereldoorlog, is er een speciale Keizertour ontwikkeld. U krijgt het bijzondere verhaal van het verblijf van keizer Wilhelm II op Kasteel Amerongen te horen en u maakt kennis met de collectiestukken die betrekking hebben op zijn verblijf. Het privé-appartement waar de abdicatie is getekend wordt speciaal voor de rondleiding opengesteld.

5. Waterlinie museum. ‘Lummelen in de linie

De tentoonstelling is speciaal ontworpen voor leerlingen van de onderbouw van het VMBO. Met de hulp van soldaat Geert Been, die gelegerd was op Fort bij Vechten, ervaren de leerlingen in het tot de verbeelding sprekende reduit allerlei facetten van de Grote Oorlog. Aan de orde komen onder meer oorlogscommunicatie, spionage, de aardappelcrisis, het leven van alledag tijdens de mobilisatie en de impact die de oorlog had op de Nederlandse bevolking.

6. Zeeland, ‘Zeeuwse Ankers’ (meerdere thema’s)

In dit digitale educatieproject voor de bovenbouw van het primair onderwijs t/m de bovenbouw van het voortgezet onderwijs gaan de leerlingen op onderzoek naar de situatie in Zeeland tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het educatieproject bestaat uit een Prezi-presentatie en een docentenhandleiding met achtergrondinformatie en lesideeën bij de verschillende deelthema’s.

7. De Oorlog was Overal, ‘Hulst 1914 over WOI’ 

Het project Hulst 2014 over WOI wordt ondersteund door een lesbrief over het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Er zijn al twee lesbrieven klaar: een voor het basisonderwijs (groep 8) en een voor de brugklassen van het voortgezet onderwijs.

8. Streekarchivariaat Noord West Veluwe, ‘Onderdak in Nunspeet’

Dit lespakket is bedoeld voor de bovenbouw van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Het lespakket is in 2008 ontwikkeld. Na feedback vanuit het onderwijs en evaluatie door het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is er in 2014 deze nieuwe versie gemaakt.

9. Jong Tresoar, educatieve bronnenlijst

Nederland bleef in de Eerste Wereldoorlog gespaard van gevechtshandelingen. Maar er moest wel een oplossing worden gevonden voor de grote aantallen (Belgische) vluchtelingen. ook de provincie Friesland moest hieraan zijn steentje bijdragen. Er werden door het provinciaal bestuur voorzorgsmaatregelen genomen om vluchtelingen onderdak te kunnen bieden. In de onderstaande bronnen een overzicht van diverse bronnen over de huisvesting van vluchtelingen voor het oorlogsgeweld.

10. Hembrugmuseum

Met de basiskennis van de Leskist van de Stelling van Amsterdam - die u bij de bibliotheek van Zaanstad kunt lenen - kunnen de hoogste klassen uit het basisonderwijs een begeleide rondwandeling over het Hembrugterrein maken. Deze rondleiding langs specifieke locaties op het Hembrugterrein, vertelt hen over het Hembrugterrein, gebouwd als militair facilitair hart van de Stelling van Amsterdam en over de periode WO-I. Ondersteund met historisch fotomateriaal vertelt onze gids /educatief medewerker van het Hembrugmuseum over de gebeurtenissen die zich in de munitie– en wapenfabriek afspeelden in die tijdsperiodes.

11. spotprenten in de Eerste Wereldoorlog

Docente Ina Beltman maakte samen met haar leerlingen een website waarop spotprenten uit de Eerste Wereldoorlog te zien zijn. De leerlingen hebben op bepaalde punten in de prent uitleg gegeven over de bedoeling van de prenten. Op een laagdrempelige manier wordt zo duidelijk hoe de spotprenten een politieke boodschap doorgaven.