Gebruik van educatieproduct in de klas. ©Sanne Kloot

Ontwikkeling educatieproduct Nederland en de Eerste Wereldoorlog

Nederland in de Eerste Wereldoorlog is voor veel leerlingen een onbekend onderwerp en weinig docenten vertellen er over in de klas. Docenten ervaren werkdruk en moeten zich houden aan afspraken en tijdsvakken waarin vaak weinig ruimte is om andere onderwerpen aan te kaarten.

Als we kijken naar de periode van de Eerste Wereldoorlog in Nederland hebben er gebeurtenissen afgespeeld die een grote impact hebben gehad op de Nederlandse bevolking. Zoals een hongersnood, spionage in grote steden, een gemobiliseerd leger en één miljoen Belgische vluchtelingen die naar Nederland kwamen.

Het is belangrijk dat leerlingen meer kennis verkrijgen over hun eigen land, zodat er meer begrip over de Nederlandse situatie ontstaat. Daarnaast kunnen ze een koppeling maken tussen toen en nu. Een voorbeeld is de één miljoen Belgische vluchtelingen die de grens overstaken tussen 1914 en 1918 en de vluchtelingen die we nu opvangen. Hierdoor wordt tegelijkertijd actualiteit besproken en leren leerlingen historisch redeneren.

Een voorbeeld van Storytelling van The Guardian

Om leerlingen dit mee te geven zijn we bezig met het ontwikkelen van een educatieproduct die meer inzicht kan geven over Nederland in de Eerste Wereldoorlog. Het product zal gebaseerd zijn opPlayfulness Storytelling, waarin de leerlingen op een speelse verhalende manier meer kunnen leren over het onderwerp.

Uit onderzoek dat ik de afgelopen maanden uitvoerde, kwam naar voren dat leerlingen graag zelf aan de slag gaan met lesmateriaal. Ze willen zien, doen en vooral zelf op ontdekking gaan. Hierdoor onthouden ze de kennis beter. Het tonen van kleine elementen wekt daarnaast nieuwsgierigheid en interesse bij leerlingen. Ook houden ze van persoonlijke verhalen met opmerkelijke details, hierdoor blijft hun aandacht behouden. Tevens vinden leerlingen het belangrijk dat ze betrokken worden bij het onderwerp en zelf persoonlijk worden aangesproken door bijvoorbeeld naar hun mening te vragen.

Concept interactieve vensterplaat. ©Sanne Kloot

In het ontwerpproces zijn op basis van het onderzoek een aantal keuzes gemaakt, waardoor we een richting hebben gekozen voor een concept. Het concept is een interactieve vensterplaat (webapplicatie) waar de leerlingen zelf op ontdekking kunnen gaan. Door middel van persoonlijke verhalen (voice) wordt de leerling meegenomen op chronologische wijze door het verhaal. De halfjaarlijkse thema’s van EersteWereldoorlog.nu dienen hierbij als uitgangspunt. Als de leerling of de docent de kennis wil testen kan hij of zij dit doen door bijpassende opdrachten uit te voeren, zowel digitaal als analoog.

Concept interactieve vensterplaat. ©Sanne Kloot

Concept interactieve vensterplaat. ©Sanne Kloot

De docenten krijgen een compleet product aangeboden zodat zij zelf geen voorbereidingen hebben en direct de les kunnen starten. Docenten kunnen inspringen op bepaalde onderwerpen door klassikaal gedachtes uit te wisselen met leerlingen.

De webapplicatie kan zowel door de docent op het smartboard worden gebruikt als door leerlingen op hun (mini)laptop of mobiel. Daarnaast zou de interactieve vensterplaat ook flexibel ingezet kunnen worden voor musea en tentoonstellingen.

Het project zit momenteel midden in het ontwerpproces, maar zal eind juli klaar zijn voor ontwikkeling. Voor vragen en opmerkingen, neem contact op via sannekloot@live.nl.

Sanne Kloot (22) studeert Communicatie- en Multimediadesign aan de Hogeschool in Rotterdam. Voor EersteWereldoorlog.nu ontwikkelt ze door middel van playfulness storytelling een (web)applicatie die de kennis over Nederland in de Eerste Wereldoorlog in het middelbaar onderwijs (VWO, HAVO leerjaar 3 en VMBO leerjaar 2) zichtbaar maakt.