Het Leven — WO1 door Nederlandse ogen

Uit de rubriek ‘Het leven in caricatuur’: De verbeelding van de uitputtingsoorlog met tekeningen.

Eerstewereldoorlog.nu bladert wekelijks door Het Leven, een weekblad dat verscheen tussen 1906 en 1941 en dat ten tijde van de Eerste Wereldoorlog regelmatig verslag deed van deze oorlog. Gebeurtenissen, verslagen en berichten uit dit blad brengen we 100 jaar later opnieuw aan het licht. Deze blogpost komt uit de rubriek ‘Het leven in caricatuur’ waarin de uitputtingsoorlog met tekeningen wordt verbeeld.

28 maart 1916

De Oorlog tot het uiterste.

‘Japans Schimmenspel’ in zes akten.

 “De Hoofd-redacteur van de Daily Chronicle bepleit in de N. R. Ct. den oorlog ‘à outrance’ tot Duitschland uitgeput is. De Rijks-kanselier verklaart ’t zelfde ten opzichte van Engeland.”

Onbekende tekenaar, ‘De Oorlog tot het uiterste. ‘Japans Schimmenspel’ in zes akten’, Het Leven (11e jaargang, N.13).

Op deze karikatuur zijn de oorlogvoerende landen Groot-Brittannië en Duitsland afgebeeld als twee mannen in een gevecht met messen. De linker heeft de Britse vlag op de broek afgebeeld staan, en de rechter de Duitse. Ook dragen zij de Britse pet en de Duitse pickelhaube. Van tekening I naar VI rijst de boos kijkende zon steeds verder boven de mannen uit en worden beide figuren steeds magerder, tot ze als uitgeputte skeletten tegen elkaar aan vallen en de messen loslaten. Deze karikatuur gaat, zoals het bijschrift bovenaan aanduidt, in op de verklaringen van de uitputtingsoorlog tussen Groot-Brittannië en Duitsland.