Direct na het begin van de Eerste Wereldoorlog stroomden tienduizenden vluchtelingen uit België Nederland binnen. Maar ook Russen, uit krijgsgevangenschap gevlucht, Britse marinematrozen en Duitse deserteurs vonden hier onderdak.

Als neutraal land was Nederland wettelijk verplicht om militairen van oorlogvoerende naties gevangen te zetten. 35.000 buitenlandse soldaten brachten de oorlog, of een deel daarvan, in Nederlandse kampen achter prikkeldraad door. De burgervluchtelingen - meest Belgen (c. 100.000) - leefden eerst in tenten, later in barakkenkampen verspreid over het hele land. Voormalige krijgsgevangenen en deserteurs - ettelijke duizenden Russen en Duitsers - woonden in pensions en goedkope hotels in Rotterdam.

Het repatriëren van al deze vluchtelingen was een gigantische operatie, die pas in de loop van 1919 werd voltooid. (Graf)monumenten en straatnamen (zoals 'Engelse Kamp' in Groningen, 'Belgenlaan' in Uden) herinneren nog aan deze geschiedenis. Bewaard zijn ook de talloze kranten en kampkrantjes, door en voor de vluchtelingen zelf uitgegeven. In de collecties van het IISG en het Persmuseum zijn ze terug te vinden.

De website ontsluit de colecties van het IISG die betrekking hebben op de Eerste Wereldoorlog.

GA NAAR DE WEBSITE