Op de begraafplaats zijn militairen ter aarde besteld die, na hun ontslag uit Duits krijgsgevangenschap via Enschede naar huis wilden terugkeren en hier - veelal aan Spaanse griep - zijn overleden.

Bron tekst

De tekst is afkomstig uit de publicatie Tastbare herinneringen 1914-1918. Uitgave: Western Front Association Nederland , 2008 Samenstellers: Marius van Leeuwen, Alfred Staarman.

Foto: Marius van Leeuwen

Gemeentelijke Oosterbegraafplaats, Noord Esmarkerrondweg 407, Enschede

Zie ook