Bovenaan dit kruis is een bordje bevestigd met de tekst: ‘Ter herinnering aan de Russische krijgsgevangenen, die tussen 1916 en 1918 de dood vonden’. Russische krijgsgevangenen werden tijdens de Eerste Wereldoorlog o.a. in bezet België ingezet als dwangarbeiders in fabrieken en mijnen en in het grensgebied met Nederland met name bij de aanleg van de spoorlijn Visé-Aken. Een belangrijk kamp voor deze dwangwarbeiders bevond zich in de buurt van Warsage, van waaruit ze met treinen naar het werk vervoerd werden. Velen probeerden te vluchten naar neutraal Nederland, maar overleefden de grenspassage niet. De grens was vanaf 1915 door de Duitse bezetter afgezet met een elektrisch geladen hek, waar vele vluchters door elektrocutie om het leven kwamen. De Rus(sen) - of het er één of meer waren, is niet helemaal opgehelderd - waar het kruis in het Kerperbos een gedenkteken voor vormt slaagden er kennelijk in het hek te passeren, maar werden alsnog geveld, volgens overlevering door een kogel van de Grensbewaking.

Het kruis staat vrijwel op de grens. De eerste plaatsing van een kruis op deze plek zal niet lang na het einde van de oorlog van 14-18 geweest zijn. Voor de plaatsing koos men een grensboom. Aan deze eik werd een kruis bevestigd. Deze situatie bleef ruim een halve eeuw ongewijzigd. Rond 1990 werd het oorspronkelijke kruis vervangen door een nieuw exemplaar in de vorm van een Russisch Kruis. (Bron: Dave Bakker)

BRON TEKST

De tekst is afkomstig uit de publicatie Tastbare herinneringen 1914-1918. Uitgave: Western Front Association Nederland , 2008 Samenstellers: Marius van Leeuwen, Alfred Staarman.

Foto: Dave Bakker

Russenkruis, bosgebied op de grens van de Kerperbosch en het Malensbosch, vlakbij of op de Nederlands-Belgische grens, Vaals

Zie ook