Amsterdam-Noord

Gevelsteen in de Puttersstraat in Amsterdam Noord. De Duitse Adelaar en de Gallische Haan.

In de Putterstraat en op het Zwanenplein zijn vier gevelstenen voorzien zijn van een gedicht dat te maken heeft met 1914-1918. De teksten van David Ingwersen verwijzen naar het vreedzame en tevreden Nederland waar letterlijk gebouwd werd aan de toekomst terwijl elders de wereld in brand stond.

Gevelsteen met tekst van David Ingwersen.

Ten tijde toen loopgraaf en duikbooten waren
Den zonen des nabuurs tot woning en graf
Mocht, Holland, uw kroost met voldoening hier staren
Op ’t vredig tehuis, dat uw liefde hun gaf.

Omhoog rees Noachs ark op tuimelende vloeden,
Waarover bliksem flitst en harde donder knalt.
Zoo rees in oorlogstijd, toen wereldstormen woedden,
Dit bouwwerk blij omhoog, van godes schuts omwald.

IJsbeer en luipaard en Gallische haan,
Bonden den kampstrijd met den adelaar aan
Hoe bloedden kaken en klauwen!
Holland toog rustig aan ’t bouwen
Wat vindt de vrede na vier jaar vol leed?
D’adelaar stervend; dit bouwwerk gereed.

Vredeszon was schuilgegaan-
Hier vangt vredig bouwen aan.
De Czar vermoord – Wilhelm verjaagd.
Met bouwt en werkt hier onvertraagd.
De vrede keert- veel ligt berooid.
Dit bouwwerk staat voltooid.

Een van de vier gevelstenen van David Ingwersen.

Amsterdam-Oost

Gevelsteen met kanonnen die schieten op de tekst ‘Beschaving 1914-1918' aan het Steve Bikoplein.

Gevelsteen Steve Bikoplein

Bron tekst

De tekst is afkomstig uit de publicatie Tastbare herinneringen 1914-1918. Uitgave: Western Front Association Nederland , 2008 Samenstellers: Marius van Leeuwen, Alfred Staarman.

Foto's: Marius van Leeuwen

Zie ook