In 2014 is het honderd jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog begon. De oorlog had ook voor het Amsterdam ingrijpende gevolgen. Het dagelijkse leven werd verstoord. Dienstplichtige mannen waren jarenlang gemobiliseerd. In het najaar van 1914 moesten tienduizenden Belgische vluchtelingen opgevangen worden. Voedseldistributie en schaarste leidden tot sociale onrust en het bekende Aardappeloproer van 1917. Het vredesjaar 1918 markeerde de introductie van het Algemeen Kiesrecht voor mannen – in 1919 voor vrouwen – het begin van een nieuwe tijd.

De verhalen uit deze bewogen periode worden belicht aan de hand van zes thema’s: de Belgische vluchtelingenstroom, sociale ontwikkelingen, de Grote Oorlog zoals gezien vanuit Nederland, het dagelijkse leven, culturele processen en militaire aspecten.

Met Amsterdam en de Eerste Wereldoorlog wil het Stadsarchief Amsterdam laten zien welke verhalen en archiefstukken er over de Eerste Wereldoorlog te vinden zijn. Van foto’s en pamfletten tot distributiebonnen, van archieven van gemeentelijke instellingen tot privécollecties van oorlogscuriosa.

De website is tevens bedoeld als startpunt voor verder onderzoek naar de Eerste Wereldoorlog in de Amsterdamse archieven.

GA NAAR DE WEBSITE