NEDERLAND

In alfabetische volgorde op naam van auteur.

De Grote Oorlog - kroniek 1914-1918. Essays over de Eerste Wereldoorlog - Diverse auteurs (Soesterberg: Aspekt, 2002-2011)

In deze serie beschrijven diverse auteurs het verloop van de Eerste Wereldoorlog. Bijzonder is dat in deze serie ook aandacht komt voor de onderbelichte gebeurtenissen van de oorlog, die soms van verrassend grote impact waren.

GRENZELOOS TILBURG 1914-1918 : EEN STAD VOL VLUCHTELINGEN - ASTRID DE BEER, BERRY VAN OUDHEUSDEN, RONALD PEETERS, ED SCHILDERS (REDACTIE) (TILBURG : GIANOTTEN PRINTED MEDIA, 2014)

Dit boek geeft een overzicht van de gevolgen van de Eerste Wereldoorlog voor Tilburg. De stad ving in de Eerste Wereldoorlog Belgische vluchtelingen op, waardoor de dynamiek van de stad veranderde. In dit boek wordt de geschiedenis tot leven gebracht door veel persoonlijke verhalen van de betrokkenen.

THE NETHERLANDS INDIES AND THE GREAT WAR, 1914-1918 - KEES VAN DIJK (LEIDEN: KITLV PRESS, 2007)

In dit boek beschrijft Kees van Dijk de impact die de Eerste Wereldoorlog had op de Nederlandse relatie met Nederlands-Indië en hoe de Grote Oorlog in Nederlands-Indië werd beleefd.

DE EERSTE WERELDOORLOG DOOR NEDERLANDSE OGEN. GETUIGENISSEN, VERHALEN, BETOGEN - ROB KAMMELAAR, JACQUES SICKING & MENNO WIELINGA (AMSTERDAM: NIJGH & VAN DITMAR, 2007)

|Veel mensen denken dat de Eerste Wereldoorlog voorbij ging aan Nederland. Dit boek laat echter zien dat dit niet zo was en biedt een gedetailleerd overzicht van hoe Nederlanders de oorlog beleefden.

NEDERLAND NEUTRAAL. DE EERSTE WERELDOORLOG 1914-1918 - WIM KLINKERT, SAMUËL KRUIZINGA & PAUL MOEYES (AMSTERDAM: BOOM, 2014)

Met portretten van negen Nederlandse hoofdrolspelers in de jaren 1914–1918 maakt dit boek duidelijk hoe spannend en gevaarlijk het was om neutraal te zijn. Deze Nederlandse neutraliteit was tijdens de oorlog erg veelzijdig, zo willen de auteurs aan hun lezers tonen.

WANKEL EVENWICHT. NEUTRAAL NEDERLAND EN DE EERSTE WERELDOORLOG-  MARTIN KRAAIJESTEIN (REDACTIE), (SOESTERBERG: ASPEKT, 2007)

De Eerste Wereldoorlog had ook op Nederland impact. Deze bundel is een weergave daarvan. Het bevat bijdragen van historici die zich al jaren specifiek met de lotgevallen van Nederland in deze bewogen periode bezighouden. Op basis van nieuwe bronnen en archiefonderzoek schrijven zij over uiteenlopende onderwerpen als de economie, het leger, medici, film, binnenlandse politiek en internationale relaties.

BUITEN SCHOT. NEDERLAND TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG 1914-1919 - PAUL MOEYES (AMSTERDAM: ARBEIDERSPERS, 2014)

Hoewel Nederland niet meevocht in de Eerste Wereldoorlog, speelde zij een belangrijke rol in de Duitse en Britse oorlogspolitiek: Nederland was namelijk een belangrijke doorvoerhaven voor de Duitse handelsproducten, handel die de Britten trachtten te blokkeren. In dit boek laat Paul Moeyes zien hoe de Nederlandse regering omging met deze druk en tot welke politieke worstelingen dit leidde.

SCHAMPSCHOT : EEN KLEIN NEDERLANDS DORP AAN DE RAND VAN DE GROOTE OORLOG - PAUL VAN DER STEEN (AMSTERDAM: BALANS, 2014)

Het idee dat de Nederlandse neutraliteit betekende dat er niets zou veranderen tijdens de Eerste Wereldoorlog was een illusie. Op het moment dat de Eerste Wereldoorlog uitbreekt, krijgen de Nederlandse grensdorpjes te maken met een stroom aan vluchtelingen en de nabijheid van oorlogsgeweld. In dit boek beschrijft Paul van der Steen het verhaal van een van die dorpjes: Eijsden.

HET ENGELSE KAMP GRONINGEN 1914-1918 : DE GESCHIEDENIS VAN 1.500 ENGELSE MILITAIREN TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG - MENNO WIELINGA & LEO VAN MAAREN (BEDUM: PROFIEL UITGEVERIJ, 2014)

Begin oktober 1914 werden Engelse troepen ingezet bij de strijd om Antwerpen. Toen deze vestingstad onhoudbaar bleek volgde een chaotische terugtocht, waarbij de Engelse soldaten uit moesten wijken naar het neutrale Nederland. Daar werden ze geïnterneerd in een bewaakt kamp in Groningen. Hun verblijf daar is gereconstrueerd uit archieven, dagboeken, krantenberichten, brieven en contacten met nakomelingen van deze Engelse geïnterneerden.

Een volledig overzicht van Nederlandse non-fictie publicaties vind je op de website Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis