Een krantenartikel uit de Eerste Wereldoorlog. (Tilburgsche Courant, mei 1914)

Archief van Heidelberg

Duitse kranten uit de Eerste Wereldoorlog

Delpher

Op de site van Delpher, het online krantenarchief van de Koninklijke Bibliotheek, zijn verschillende kranten te vinden over de Eerste Wereldoorlog. De site heeft kranten vanaf 1618 tot 1995 in haar archief.

Geheugen van Nederland

Op deze site zijn foto's te vinden die in dagbladen en in kranten verschenen tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Belgische kranten

Een overzicht van Belgische kranten uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Bijzonder is dat hier ook veel illegale kranten bijstaan.

Het historisch Nieuwsblad

Het historisch nieuwsblad heeft zeven kranten uitgebracht die gebaseerd zijn op krantenartikelen die in de Eerste Wereldoorlog in de dagbladen verschenen.

Het Archief

Een collectie van Belgische kranten, die thematisch geordenend zijn.

De Legerbode

De Koninklijke Universiteit Leuven heeft de krant 'De Legerbode' gedigitaliseerd. De dagbladen die online beschikbaar zijn lopen van 1914 tot en met 1918.