nederlandstalige fotoboeken

de groote oorlog 1914-'18 - Piet Chielens (Veurne: Kannibaal, 2014)

Verstoorde vrede. Foto's van Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog - Anne Doedens (Amsterdam: De Prom, 2004)

In dit fotoboek met ca. driehonderd zwartwitfoto's laten de samenstellers een ander beeld zien van het neutrale Nederland. Ook op Nederlanders had de oorlog effect: er was minder te eten en de onvrede groeit. In dit boek laten Anne Doedens en Liek Mulder deze andere kant van de Nederlandse neutraliteit zien.

WOI in 3D – Ongecensureerde beelden van het westelijk front - 
Jan Vanderstraeten & Geert Vanvaerenbergh (Leuven: Davidsfonds, 2013)

Letterlijk een bijzondere manier van kijken naar de Eerste Wereldoorlog. De auteurs verzamelden meer dan 500 foto's over de Eerste Wereldoorlog, die je kunt bekijken door het opzetten van een 3D bril. 

anderstalige fotoboeken

The Faces of World War I: The Great War in words & pictures - Max Arthur (Londen: Octopus Publishing Group LTd, 2007)

In dit fotoboek weet Max Arthur vast te leggen hoe het Britse leger 5 jaar oorlog ervaarde. Het fotoboek geeft een overzicht van de algemene ervaring, geschetst door portretten van verscheidene individuen.

World War I In Photographs - richard Holmes (Londen: carlton books limited, 2001)

Militair historicus Richard Holmes stelde dit indrukwekkende fotoboek samen over de Eerste Wereldoorlog. De foto's zijn geschoten op verschillende plaatsen en zijn niet beperkt tot één front.