Museum Huis Doorn, plaats van herinnering voor de Eerste Wereldoorlog in Nederland, bereid een tentoonstelling voor over vluchtelingen toen (1914 – 1918) en nu. Met de tentoonstelling willen wij de komst van de 1 miljoen Belgische burgervluchtelingen in 1914 vergelijken met de huidige vluchtelingenproblematiek. Bij het uitwerken van het verhaal over de huidige vluchtelingen krijgt Museum Huis Doorn steun van organisaties als het UNHCR, VluchtelingenWerk Nederland en het Centraal Orgaan opvang asielzoeker.

Museum Huis Doorn is op zoek naar objecten van en over vluchtelingen tijdens de Eerste Wereldoorlog, zowel items van de vluchtelingen zelf als van hulpverlenende personen en organisaties. Personen die objecten bezitten en bereid zijn om deze voor enige tijd in bruikleen te geven worden verzocht contact op te nemen met Museum Huis Doorn. Dit kan door een e-mail te sturen naar Cornelis van der Bas, conservator van Huis Doorn: conservator@huisdoorn.nl

De tentoonstelling wordt vanaf 1 december 2015 tot en met het najaar van 2016 in Doorn getoond en zal daarna doorreizen naar Vlaanderen.