de spreker

Dr. Leo van Bergen is medisch historicus, gespecialiseerd is in de relatie tussen oorlog en geneeskunde. Hij heeft daarbij een bijzondere belangstelling voor de Eerste Wereldoorlog, waarover hij in velerlei artikelen in nationale en internationale gerenommeerde tijdschriften, zoals First World War Studies, of bundels heeft gepubliceerd, zoals The Cambridge History of the First World War. De onderwerpen lopen hierbij uiteen van de medische problematiek in de loopgraven via de hulpverlening van de Nederlandse ambulances en de vraag over de invloed van de oorlog op de geneeskunde, tot de medische vredesbeweging in het Interbellum.

Ook zijn er twee boeken van zijn hand over dit thema verschenen. Ten eerste het non-fictionele Zacht en Eervol. Lijden en sterven in de Grote Oorlog, dat een Engelse vertaling heeft gekregen en algemeen als standaardwerk op het gebied van geneeskunde en de Eerste Wereldoorlog wordt gezien. In een vijftal hoofdstukken - Strijd, Lichaam, Geest, Hulp en Dood - wordt uit de doeken gedaan wat de oorlog betekende voor lichaam en geest van de individuele soldaat en de hulpverlening die daar het gevolg van was. Het boek Onder Stervenden is de fictionele variant. Daarin laten 25 archetypen van de oorlog (van de soldaat tot de generaal, van het kind tot de Dood, van de geëxecuteerde tot het lid van een executiepeloton, van de verpleegster tot de arts en van de oorlogsneuroticus tot de gezichtsmismaakte) hun gedachten over de oorlog de vrije loop.

de lezingen

Onderwerpen zouden kunnen zijn: de Nederlandse ambulances; de 'goedheid' van oorlog voor de geneeskunde; psychische problematiek in 1914-1918; geslachtsziekten en de Eerste Wereldoorlog; de militaire redenen voor medische hulpverlening; lijden en sterven in de loopgraaf in fictie en non-fictie; verpleegkunde en de Eerste Wereldoorlog.

Specifiek onderwerp, duur van de lezingen en vergoeding zijn nader overeen te komen. Kijk voor meer informatie en contactgegevens op de website.

GA NAAR DE WEBSITE