EersteWereldoorlog.nu is het coördinatieplatform voor de honderdjarige herdenking van de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) in Nederland. Het platform neemt een actieve rol in in het versterken van het netwerk van Eerste Wereldoorlog-organisaties in Nederland.

Dit netwerk bouwen wij op uit organisaties die zich exclusief op de geschiedenis en herdenking van de Eerste Wereldoorlog richten, maar bestaat eveneens uit culturele- en erfgoedinstellingen die zich incidenteel of zijdelings met het onderwerp bezig (willen gaan) houden, of die een (deel)collectie hebben op het gebied van de Eerste Wereldoorlog. Ook academici, zzp'ers en andere professionals nodigen wij van harte uit zich aan te sluiten.

Platform voor professionals

Wij zien het als onze rol het netwerk te verbinden, bijvoorbeeld door vraag- en aanbod samen te brengen en zo te kunnen informeren over samenwerkingsmogelijkheden. Maar ook door fondsenmogelijkheden te inventariseren en kenbaar te maken. Op deze site wordt dergelijke informatie voor het netwerk beschikbaar gesteld. 

Netwerk oorlogsbronnen

Dit open data register ontsluit één van de grootste bronnen van online datasets. 

Open Data Oorlogsbronnen

Daarnaast is een belangrijke taak uiteraard het vergroten van het publieksbereik van evenementen en organisaties door het centraal communiceren van alle WO1 activiteiten naar het Nederlandse publiek. Hiermee dient EersteWereldoorlog.nu een gezamenlijk belang.

In ons projectplan kun je meer lezen over onze ambitie en doelstellingen.

Tips en adviezen of juist vragen zijn altijd van harte welkom. Neem contact met ons op! Zo bouwen we samen een breed en gezond netwerk, dat na afloop van de projectperiode (2019) zichzelf kan onderhouden.

VRAAG EN AANBOD

EersteWereldoorlog.nu faciliteert graag een ieder die een project, initiatief of activiteit organiseert rond de Eerste Wereldoorlog. Dat betekent ook dat we vraag en aanbod samenbrengen. Ben je een expert op een bepaald thema van WO1 en wil je een lezing geven? Heb je een locatie ter beschikking en zoek je daar nog een tentoonstelling voor? Zoek je voor jouw project samenwerking met een ander? Heb je wellicht een online platform waarvoor je nog interessante artikelen zoekt over WO1? Op deze pagina vind je vraag en aanbod en kun je onderling gegevens uitwisselen. Aanmeldingen kun je sturen naar communicatie@eerstewereldoorlog.nu.

BEKIJK VRAAG & AANBOD

AGENDA

Organiseer jij of de instelling waarvoor je werkt optredens, voorstellingen, tentoonstellingen, wandelingen of een andere activiteit rond de herdenking van Eerste Wereldoorlog, meldt deze dan vooral aan. Wij nemen deze graag op in onze agenda. Ook (deel)collecties of andere meer permanente activiteiten noemen wij graag!

BEKIJK DE AGENDA

samenwerken

EersteWereldoorlog.nu vindt een breed draagvlak belangrijk, en gaat daarom graag partnerschappen aan. Om te zorgen voor een goede inbedding in het Eerste Wereldoorlog-veld in Nederland, wordt het coördinatiepunt bovendien bijgestaan door een Raad van Advies. Een overzicht van de partners en meer informatie over de Raad van Advies vind je onder over ons.

BEKIJK OVER ONS

netwerkdagen

Het advies van onze netwerkleden is van harte welkom. EersteWereldoorlog.nu organiseert jaarlijks een netwerkdag, waar we onder andere een inventarisatie maken van behoeften en ideeën.

Op woensdag 31 augustus 2016 organiseerden we de tweede netwerkdag, met dit keer als thema 'Nederland en WO1 in het onderwijs'. Lees hier het verslag.

Op 20 mei 2015 organiseerden we de eerste Netwerkdag. Lees hier het verslag.

Rondetafelgesprekken

EersteWereldoorlog.nu organiseert rondetafelgesprekken om onderwerpen die interessant zijn voor het netwerk met elkaar te bespreken. De programmering en vorm van de rondetafelgesprekken hangt af van het te bespreken onderwerp, Uitgangspunt is om op een informele en open manier met elkaar in gesprek te gaan waarbij elk de eigen ervaring kan inzetten om zaken waar men tegen aan loopt te bespreken. 

Op 29 oktober 2015 vond het eerste rondetafelgesprek plaats op Huis Doorn met als titel Volle zalen in de praktijk - de kracht van samenwerking. Lees hier het verslag.

In 2017 staat een rondetafelgesprek over de herdenking in 2018 op de agenda. Deze vindt plaats op 2 februari bij de Koninklijke Bibliotheek. Ben je geïnteresseerd om hierbij aanwezig te zijn? Stuur dan een mail naar info@eerstewereldoorlog.nu.

Heb je nog andere onderwerpen die je graag met het netwerk wil bespreken, laat het ons weten via info@eerstewereldoorlog.nu o.v.v. onderwerp rondetafelgesprek.

Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven van interessante informatie voor professionals? Sluit je dan bij het netwerk aan.

Gebruik ons logo

EersteWereldoorlog.nu nodigt instellingen en organisaties die zich aansluiten bij het netwerk uit om het logo van het platform op hun website op te nemen. Zo vergroten we samen de zichtbaarheid en het bereik van het netwerk – en daarmee van jullie activiteiten.

Download het logo