Tijdens deze conferentie wordt de Eerste Wereldoorlog in het licht van actuele thema’s besproken. Hoe wordt vanaf 1918 – door internationale samenwerking – vrede en stabiliteit nagestreefd. Voldoen onze huidige, geïnstitutionaliseerde vormen van samenwerking nog wel? De wereld staat voor vergelijkbare vragen als honderd jaar geleden, maar volstaan dezelfde antwoorden? Welke specifieke oplossingen zijn er voor een tijd waarin supranationale samenwerking en nationale soevereiniteit met elkaar lijken te botsen?

Lezingen
De lezingen van dr. Frans Timmermans, prof. dr. Beatrice de Graaf, prof. dr. Nico Schrijver en prof. dr. Wim van Meurs sluiten aan bij deze hedendaagse discussie en de onderwerpen die met oorlog en conflicten te maken hebben. Centraal staat de herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog. Wij reflecteren op dat einde, kijken terug naar het verleden en gaan op zoek naar mogelijke antwoorden voor de toekomst.

Vredespaleis
De conferentie vindt plaats in het Vredespaleis in Den Haag, Internationale stad van vrede en recht. Als zetel van het Internationaal Gerechtshof en het Permanent Hof van Arbitrage is het Vredespaleis de uitgelezen locatie voor een conferentie over internationale samenwerking en vredeshandhaving.

Actieve rol als deelnemer
De conferentie wordt geleid door Jeroen Overbeek. Na afloop van een lezing geven commentatoren een reactie. Hierna wordt de zaal uitgenodigd om aan de discussie deel te nemen. Hierdoor ontstaat een inhoudelijk interessant debat over de organisatie en instandhouding van vrede en veiligheid.

Herdenking bij het Vissersmonument in Scheveningen
Op 10 november om 10.45 vindt een herdenking plaats van de Eerste Wereldoorlog bij het Vissersmonument in Scheveningen. Als u wilt, kunt u hierbij aanwezig zijn. De gemeente Den Haag vervoert u gratis naar het Vredespaleis waar u kunt aanschuiven voor de lunch.

Door het invullen van het formulier gaat u ermee akkoord dat wij uw gegevens gebruiken voor de registratie van uw deelname, de eventuele facturatie en de beveiligingsprocedure van het Vredespaleis.

AANMELDEN VREDESCONFERENTIE

Deelname aan de vredesconferentie bedraagt 50 euro per persoon. Dit is inclusief lunch en borrel.
In verband met de beveiliging van het Vredespaleis wordt u verzocht de gegevens te noteren zoals deze op uw identiteitsbewijs staan.
U hoeft dit enkel in te vullen als uw factuuradres afwijkt van uw priveadres
Dit programmaonderdeel is onder voorbehoud. De kaartverkoop gaat via het Vredespaleis, hiermee geeft u toestemming tot het overdragen van de noodzakelijke gregevens om uw bestelling te verwerken.