Tijdens deze conferentie wordt de Eerste Wereldoorlog in het licht van actuele thema’s besproken. Hoe wordt vanaf 1918 – door internationale samenwerking – vrede en stabiliteit nagestreefd. Voldoen onze huidige, geïnstitutionaliseerde vormen van samenwerking nog wel? De wereld staat voor vergelijkbare vragen als honderd jaar geleden, maar volstaan dezelfde antwoorden? Welke specifieke oplossingen zijn er voor een tijd waarin supranationale samenwerking en nationale soevereiniteit met elkaar lijken te botsen?

Lezingen
De lezingen van dr. Frans Timmermans, prof. dr. Beatrice de Graaf, prof. mr. dr. Nico Schrijver en prof. dr. Wim van Meurs sluiten aan bij deze hedendaagse discussie en de onderwerpen die met oorlog en conflicten te maken hebben. Centraal staat de herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog. Wij reflecteren op dat einde, kijken terug naar het verleden en gaan op zoek naar mogelijke antwoorden voor de toekomst.

Vredespaleis
De conferentie vindt plaats in het Vredespaleis in Den Haag, Internationale stad van vrede en recht. Als zetel van het Internationaal Gerechtshof en het Permanent Hof van Arbitrage is het Vredespaleis de uitgelezen locatie voor een conferentie over internationale samenwerking en vredeshandhaving.

Actieve rol als deelnemer
De conferentie wordt geleid door Jeroen Overbeek. Na afloop van een lezing geven commentatoren een reactie. Hierna wordt de zaal uitgenodigd om aan de discussie deel te nemen. Hierdoor ontstaat een inhoudelijk interessant debat over de organisatie en instandhouding van vrede en veiligheid.

Voorlopig programma
12.00 Lunch
13.00 Start conferentie

Welkomstwoord
drs. Herman Sietsma - directeur Museum Huis Doorn

mr. Jeroen Vervliet - directeur Peace Palace Library

Muzikale bijdrage van de Konrad Koselleck Big Band

mr. Jeroen Overbeek – Dagvoorzitter

Lezing dr. Frans Timmermans

Lezing prof.dr. Nico Schrijver
"Markante ontwikkelingen in de internationale rechtsorde sinds 1918"
Reactie prof. Randall Lesaffer & discussie met zaal

14.45 pauze

Lezing prof.dr. Wim van Meurs
"Een zoekend Europa in een onzekere wereld" 
Reactie prof.dr. Ismee Tames & discussie met zaal

Vfonds lezing prof.dr. Beatrice de Graaf
"Bouwen op de puinhopen van het oude Europa" 
Reactie prof.dr.ir. Joris Voorhoeve & discussie met zaal

Afsluiting door prof.dr. Frank van Vree - directeur NIOD

16.45 Start netwerkborrel – Muzikale begeleiding door Monteverdi Kamerkoor

Als aanvullend programma worden er twee concerten georganiseerd op zaterdagavond en zondagmiddag:

The Concert to End All Wars SPECIAL EDITION
In een uniek concert bundelen het Monteverdi Kamerkoor Utrecht en de Konrad Koselleck Big Band samen met Vincent Bijlo en Fay Lovsky / Ellen ten Damme hun krachten om het einde van de Eerste Wereldoorlog te herdenken. Indringende koormuziek uit die tijd van componisten als Elgar en Ravel ontmoet de vroegere Jazzbandmuziek, nieuwe composities wisselen af met oorlogsklassiekers. Dit alles wordt doorweven met unieke tijdsdocumenten zoals frontbrieven en oorlogsdagboeken, die door Vincent Bijlo in een hedendaagse context worden geplaatst. U kunt zich hiervoor aanmelden via deze link

Privacy

Door het invullen van het formulier gaat u ermee akkoord dat wij uw gegevens gebruiken voor de registratie van uw deelname, de eventuele facturatie en de beveiligingsprocedure van het Vredespaleis.

AANMELDEN VREDESCONFERENTIE

Deelname aan de vredesconferentie bedraagt 50 euro per persoon. Dit is inclusief lunch en borrel.
In verband met de beveiliging van het Vredespaleis wordt u verzocht de gegevens te noteren zoals deze op uw identiteitsbewijs staan.
U hoeft dit enkel in te vullen als uw factuuradres afwijkt van uw priveadres
Dit programmaonderdeel is onder voorbehoud. De kaartverkoop gaat via het Vredespaleis, hiermee geeft u toestemming tot het overdragen van de noodzakelijke gregevens om uw bestelling te verwerken.