Een eeuw geleden kwam één van de grootste catastrofes van de Westerse geschiedenis ten einde, de Eerste Wereldoorlog. Ter herdenking daarvan toont antiquariaat Le Coeur Pensif in zijn winkel een verzameling kunst uit die oorlog. Er zijn werken op doek en op papier te zien waarin kunstenaars, in dit geval voornamelijk Belgische, Franse, Duitse en Nederlandse, hun indrukken van de oorlog vastlegden.

De Eerste Wereldoorlog was uitzonderlijk in zijn verschrikkingen, maar ook in de ruime mate waarin hij zijn sporen in de kunst heeft nagelaten. Talloos zijn de tekenaars en schilders geweest, uit alle landen, die hebben geprobeerd weer te geven wat niemand zich kon voorstellen. Een aantal vocht zelf in de loopgraven. Anderen bleven buiten het leger, maar reisden, al dan niet op verzoek van hun regering, naar het front om het verschrikkelijke te zien. Allen deelden ze de ontzetting over wat er gebeurde, ongeacht hun nationaliteit.

Dit jaar ziet u in deel I beelden van de oorlog zelf.
Volgend jaar volgt in deel II de nasleep: de verwoestingen, de rouw om de doden.

De tentoonstelling is gewoonlijk geopend op weekdagen van 13:00 tot 17:30 uur, maar kan bij slecht weer (wanneer Veere zonder bezoekers blijft) gesloten blijven. Wilt u zekerheid, belt of mailt u van te voren. Op afspraak kunt u de tentoonstelling altijd bezoeken.

Van 12 tot en met 20 mei 2018 is de tentoonstelling gesloten.

Het antiquariaat is uiteraard vrij te bezoeken; de toegang tot de tentoonstelling kost € 1,50 per persoon.
(http://www.lecoeurpensif.eu/nieuws.html/t/1)