Kamerkoor Mnemosyne draagt bij aan herdenkingen oorlogsslachtoffers met muziek van verschillende componisten uit verschillende perioden.

De tijd die geweest is, het afscheid nemen van aardse dingen, wordt verklankt in het bijna operateske Requiem van Pizzetti. Maar er is ook de tijd uit herinneringen waarbij warmte, toewijding, liefde en fantasie voor en door kinderen prachtig getoonzet is in Eric Whitacres Sleep en Eriks Esenvalds’ Only in Sleep. Vergeten en verleden tijd, toekomst, maar ook tijdloosheid wordt uitgebeeld door de ogenschijnlijk stilstaande muziek van Arvo Pärts 'dona nobis pacem'.

zondag 15 april, aanvang 15.30 uur, Dorpskerk Rheden
Meer informatie: https://rheden.nieuws.nl/nieuws/117510/kamerkoor-mnemosyne-zingt-o-saving-victim/
Kaarten: pr-commissaris@kamerkoormnemosyne.nl