De veiligheid van Nederland is werk in uitvoering. Zij wordt gegarandeerd door de krijgsmacht en een heel scala aan overheidsdiensten en particuliere organisaties. Militair-historicus drs. Wim de Natris neemt u in zijn lezing mee langs 200 jaar geschiedenis van veiligheid en defensie van Nederland. Het college gaat in op strategie, legervorming en linies in verschillende perioden. Speciale aandacht krijgen actuele thema’s, zoals de plaats van dienstplicht, de rol van de burger en de toelating en emancipatie van de vrouw binnen de krijgsmacht.U leert welke keuzes de afgelopen 200 jaar op het gebied van defensie en veiligheid werden gemaakt en waarom.

Drs. Wim de Natris is co-auteur van het recentelijk uitgekomen boek Verplicht, Vrijwillig & Verbonden, de jubileumuitgave van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserveofficieren (KVNRO).

Lezing van 19:30-21:30 uur, inloop vanaf 19:00 uur
Kaartverkoop à €25 p.p. en meer informatie over locatie en bereikbaarheid op https://kapergerlings.nl/aanbod/product/op-zoek-naar-veiligheid-200-jaar-defensie-van-nederland